VI Kongregacja DIAKONII Ruchu Światło-Życie

Moi Drodzy,

W dniach od 30 kwietnia do 3 maja 2013 r. w Warszawie odbywać się będzie VI Kongregacja DIAKONII Ruchu Światło-Życie. Chcę napisać kilka słów wyjaśnienia, czym jest ta kongregacja.

Ze słowem kongregacja bardziej kojarzymy Kongregację ODPOWIEDZIALNYCH  Ruchu Światło-Życie, która odbywa się co roku na przełomie lutego i marca począwszy od roku 1976. Kongregacja Odpowiedzialnych gromadzi osoby odpowiedzialne za Ruch w różnych wymiarach począwszy od wspólnoty parafialnej. Jest ona wprowadzeniem w nowy rok pracy Ruchu (informacje o Kongregacji Odpowiedzialnych http://www.oaza.pl/dokument.php?id=639).

W roku 2000 Komisja Episkopatu Polski powołała Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”. Stowarzyszenie to jest prawną formą organizacji diakonii Ruchu Światło-Życie powołaną w tym celu, aby mógł on lepiej służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie. Wszyscy członkowie Ruchu po pełnej formacji zakończonej rekolekcjami ORD (Oaza Rekolekcyjna Diakonii) tworzą Diakonię Ruchu i są wezwani do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”.

Kongregacja DIAKONII gromadzi delegatów Diakonii z diecezji, filii, diakonii centralnych oraz różnych gałęzi Ruchu: Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, Unii Kapłanów Chrystusa Sługi czy Domowego Kościoła. Kongregacja Diakonii jest zgromadzeniem rozeznającym znaki czasu i kierunki rozwoju Ruchu Światło-Życie. Zwoływana jest nie rzadziej niż raz na trzy lata. Pierwsza Kongregacja Diakonii odbyła się w Krościenku w dniach 4-6 maja 2001 roku. Co sześć lat kongregacja Diakonii wybiera trzech kandydatów na Moderatora Generalnego Ruchu, spośród których ostatecznego wyboru dokonują biskupi na Zebraniu Plenarnym Episkopatu Polski.

Najbliższa Kongregacja Diakonii zajmie się zagadnieniem wzajemnych relacji między Ruchem Światło-Życie a parafią. Przygotowywany jest dokument zatytułowany: Diakonia Ruchu Światło-Życie na rzecz odnowy parafii – wspólnoty wspólnot celem Planu Ad Christum Redemptorem 2. Drugim tematem będzie projekt Dyrektorium Dóbr Doczesnych, które ma określać zasady zarządzania dobrami materialnymi w Ruchu Światło-Życie. W czasie tej kongregacji wybrani będą także trzej kandydaci na nowego Moderatora Generalnego RŚ-Ż. Więcej informacji na temat tegorocznej Kongregacji Diakonii można znaleźć pod linkiem: http://www.oaza.pl/dokument.php?id=4125.

Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby włączyć się w prace kongregacji przez modlitwę, a także przez przesłanie swoich uwag dotyczących jakichkolwiek kwestii któremuś z delegatów na Kongregację (np. piszącemu te słowa). Uwagi czy wnioski należy przesłać najlepiej e-mailem ( pawlak@post.pl) do dnia 24 kwietnia br.

Proszę wszystkich o modlitwę w intencji kongregacji w najbliższych dniach, aż do jej zakończenia.

Ks. Andrzej Pawlak