Wielkopostny Dzień Wspólnoty Rejonu Południowego – Stegny, 17.02.2013

Wielkopostny Dzień Wspólnoty Rejonu Południowego:

Wierzę w Kościół Powszechny

 odbędzie się 17.02.2013 w kościele o. Barnabitów na Stegnach.

adres: Parafia św. Antoniego Marii Zaccarii ul. Jana III Sobieskiego 15 Warszawa

Przygotowanie przed RDW we wspólnocie/w rodzinie:

Rozważenie fragmentu (Dz 2, 1-11) i spontaniczna modlitwa do Ducha Świętego aby dał każdemu osobiście (w jego własnym języku) usłyszeć o wielkich dziełach Bożych i zaświadczyć o nich wobec całego świata.
W rozważaniu może pomóc medytacja ikony Zesłania Ducha Świętego
oraz komentarz do ikony: 
Zachęcamy do gorliwego przygotowania przed Dniem Wspólnoty!
Teksty do niedzielnego namiotu spotkania w domu (1 Kor 12, 12-28) 
_______________________________________
12:00 Próba scholi 
12.30 Krąg liturgiczny, spotkanie uczestniczących w obrzędzie wezwania po imieniu

13:30 Zawiązanie wspólnoty / sala domu parafilanego,  

         poziom-1/

14:15 Katecheza „Co znaczy, że Kościól jest   

         powszechny” / kościół / 

14:30 Dzielenie w grupach (Dz 2,  1-11)  

14:45 Godzina świadectwa

15:00 przygotowanie do mszy

15:15 Eucharystia z obrzędem wezwania po imieniu.


Prosimy o zabranie jedzenia/picia na agapę.