PÓŁNOCNY – RDW – 13.10.2013

13 PAŹDZIERNIKA 2013 
Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat: Narodzić się na nowo przez wiarę

 

Serdecznie zapraszamy na Rejonowy Dzień Wspólnoty, będący znakiem jedności i darem spotkania dla wszystkich wspólnot z naszego rejonu.

Gościć nas będzie Wspólnota z parafii p.w. św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie – ul. Wólczyńska 64

Rozpoczniemy w salce na plebanii na przeciwko nowego kościoła – tu mapka z zaznaczonym wejściem do salek.

Plan

13:00 – Zawiązanie wspólnoty (salka na plebanii)
13:25 – Katecheza (salka na plebanii)
13:45 – Przerwa z małym posiłkiem (salka na plebanii)
14:10 – Namiot Spotkania – Rz 6,3-4; J 7, 37-39 (nowy kościół)
14:30 – Przygotowanie do Eucharystii i Eucharystia (nowy kościół)

Po Eucharystii – Agapa (sala na plebanii)

 

Prosimy o zabranie ze sobą Pisma Świętego oraz o przyniesienie na agapę: sałatek/ciast/ciastek/kanapek

Dzieci będą miały zapewnioną opiekę Diakonii Wychowawczej.

 

Kasia i Marcin Piaseccy
para rejonowa