Przekazanie posługi pary diecezjalnej, 04.09.2016

MiRG 3Drodzy,

dobiega końca czas pełnienia przez nas posługi pary diecezjalnej, którą podjęliśmy we wrześniu 2013 roku. Pragniemy z serca podziękować i wyrazić wdzięczność przede wszystkim Panu Bogu za błogosławieństwo i prowadzenie, za wszelkie łaski, bez których nie potrafilibyśmy sprostać wyzwaniom, jakie przynosiły kolejne dni służby; za stawianie na naszej drodze mądrych, serdecznych i oddanych ludzi, którzy pomagali nam w realizacji licznych zadań; za możliwość poznania Domowego Kościoła w kraju, oraz za to, że był to czas, w którym doświadczyliśmy Jego opieki i dobroci, widzieliśmy wzrost Domowego Kościoła w naszej diecezji, czas, w którym to On przyprowadzał do Siebie kolejne małżeństwa.

Dziękujemy księdzu Andrzejowi Pawlakowi, który jako moderator diecezjalny DK AW, służył nam radą, wspierał podejmowane działania dobrym słowem i poczuciem humoru. Dziękujemy księżom moderatorom diecezjalnym Ruchu Światło-Życie: ks. Marcinowi Loretzowi i ks. Pawłowi Witkowskiemu za dobrą i serdeczną współpracę oraz wszystkim diakoniom wspólnym Ruchu w naszej diecezji, z których członkami mogliśmy się spotykać i współdziałać w ramach różnych inicjatyw.

Podziękowania kierujemy również do kapłanów, którzy poprowadzili wszelkiego rodzaju rekolekcje śródroczne i wakacyjne w ciągu tych trzech lat – za ich obecność, mądrość głoszonego słowa i otwartość na rodziny DK. Szczególne wyrazy wdzięczności ślemy do par prowadzących rekolekcje oraz do wszystkich członków diakonii rekolekcyjnych za ich niezłomną postawę, gotowość służby i czas oddany na chwałę Pana.

Dziękujemy wszystkim członkom Diakonii Oaz Rekolekcyjnych i Diakonii Pilotażu DK AW za udział w przygotowywaniu rekolekcji i pomoc w przygotowaniu małżeństw do prowadzenia pilotażu.

Bez kręgu diecezjalnego DK AW, który stanowiło 11 par rejonowych niewiele moglibyśmy zdziałać – dlatego składamy gorące podziękowania za towarzyszenie nam w posłudze, za jedność myśli i czynów, za tworzenie wyjątkowej wspólnoty, za podejmowanie współodpowiedzialności za rodziny i małżeństwa DK, za każde spotkanie, za stały kontakt i odpowiadanie na każdą prośbę i na każdą potrzebę w diecezji, i przede wszystkim z uśmiech, pogodę ducha i życzliwość. Niezwykłe to było dla nas świadectwo!

Parom łącznikowym, parom animatorskim kręgów i parom pilotującym dziękujemy za obecność na spotkaniach formacyjnych, podczas których mogliśmy wspólnie zgłębiać i doceniać wartość charyzmatu Ruchu Światło-Życie i charyzmatu Domowego Kościoła.

Dziękujemy również naszemu kręgowi macierzystemu – pięciu wspaniałym małżeństwom – za wyrozumiałość, przyjaźń, wysłuchanie oraz za świadectwo trwania przy Jezusie.

Wszystkim Wam, drogie małżeństwa Domowego Kościoła, dziękujemy za wsparcie modlitewne i każdą wymianę doświadczeń przy różnych okazjach.

Przekazujemy Domowy Kościół naszej archidiecezji w ręce Kasi i Marcina Piaseckich oraz ks. Andrzeja Pawlaka, który zgodził się pełnić nadal funkcję moderatora diecezjalnego DK AW i prosimy o nieustanną, gorącą modlitwę w ich intencji.

Za wszystko dobro, którego doświadczyliśmy w czasie pełnienia posługi – Bogu niech będą dzięki!

Monika i Radek Galbarczyk

ustępująca para diecezjalna Domowego Kościoła
Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej

************************************************************************************************************************************

KIM PiaseccyDroga Wspólnoto Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie,

na początku chcielibyśmy podziękować ustępującej parze diecezjalnej Monice i Radkowi Galbarczykom. Ich zaangażowanie i oddanie pełnionej posłudze jeszcze bardziej widzimy teraz gdy stajemy na początku naszej. Dziękujemy im za 3 lata pracy, na którą składało się wiele spotkań, wykonanych telefonów, wysłanych maili i różnych spraw, nad którymi trzeba było się pochylić i przy tym nie zatracić celu, do którego się dąży. Zbliżać się razem ze współmałżonkiem do Boga i promieniować na świat Jego miłością.
Życzymy Wam dalszego podążania tą drogą, na której mamy nadzieję spotkać się jeszcze nie raz.

Zostaliśmy powołani do pełnienia posługi pary diecezjalnej Domowego Kościoła Archidiecezji Warszawskiej w latach 2016-2019. Przejmujemy tę służbę pełni obaw, ale i nadziei. Zdajemy sobie sprawę, że to, jaki jest Domowy Kościół w naszej diecezji, jest efektem współdziałania z Bogiem wielu osób: małżeństw w kręgach, animatorów, par pilotujących, łącznikowych, rejonowych, pary diecezjalnej, księży moderatorów. Wszystkich tych, którzy obecnie, ale i w przeszłości podejmowali te i inne posługi w Ruchu. Wierzymy, że jedynie poddanie się Duchowi Świętemu i realizacja tego, do czego Bóg nas wszystkich powołuje, może przynieść dobre owoce. Wierzymy też, że możemy liczyć na Wasze wsparcie, dlatego prosimy Was o modlitwę i pomoc, byśmy mogli wszyscy razem dalej tworzyć wspólnotę Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.

Bardzo dziękujemy również księdzu Andrzejowi Pawlakowi, za gotowość i zgodę na dalsze pełnienie posługi moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła naszej archidiecezji.

pamiętający o Was w modlitwie,

Kasia i Marcin Piaseccy

para diecezjalna Domowego Kościoła
Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej