Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Serdecznie zapraszamy na warsztaty dla rodziców, którzy pragną budować coraz lepszy kontakt ze swoimi dziećmi, wspierać je w rozwoju psychicznym i społecznym, zapobiegać ich ewentualnym problemom w relacjach z innymi ludźmi.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Zajęcia odbywać się będą w kameralnej grupie (12-15 osób), raz w tygodniu (w poniedziałki), w godzinach wieczornych 18.00-21.00 i będą prowadzone metodami aktywnymi: scenki, „burza mózgów”, ćwiczenia, dyskusje.

Program warsztatów:

•    wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
•    rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
•    aktywne, wspierające słuchanie,
•    motywowanie dziecka do współdziałania,
•    modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
•    uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
•    wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
•    budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
•    konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Termin: 17.01- 21.03.2011 (co tydzień tj. 10 spotkań)
Miejsce: Dom parafialny we Włochach, ul. Rybnicka 27, parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Warszawa
Koszt:  50 PLN od osoby (80 PLN w przypadku obojga rodziców) – płatność na pierwszych zajęciach

Zapisy oraz dodatkowe informacje: tel. 608 383 601,  wasilewska.agnieszka@gmail.com

Uwaga: Ze względu na ograniczoną ilość osób (max. 15) decyduje kolejność zgłoszeń.

Beata i Jarek Bernatowicz                                  ks. Andrzej Pawlak                     
para diecezjalna                                       moderator diecezjalny