Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii, Piaseczno, 21.10.2017

Wszystkich animatorów oraz pary animatorskie Kościoła Domowego zapraszamy do udziału w najbliższym Diecezjalnym Dniu Wspólnoty Animatorów i Diakonii.

Temat DWAiD: SŁUDZY WYBRANI I POSŁANI NA WZÓR CHRYSTUSA SŁUGI

Termin: 21 października 2017, sobota

Miejsce: Parafia św Anny, ul.Piłsudskiego 10, Piaseczno

Plan DWAID:

9.15 kawa i herbata (dla chętnych)

9.30 Zawiązanie wspólnoty i wprowadzenie (kościół)

10.00 przygotowanie do Eucharystii

          EUCHARYSTIA (+ ogłoszenia)

Kawa, herbata (Dom parafialny)

Prezentacja diakonii diecezjalnych

Dalej podział:

Domowy Kościół Pozostali Animatorzy
12:30 spotkanie par animatorskich z parą diecezjalną spotkanie w grupach
14:00 obiad
spotkanie grup rozpoczynających Szkołę Animatora