Materiały w tzw. „luce formacyjnej”

Rok 2020/21 prawdopodobnie upłynie nam pod znakiem formacji zdalnej i spotkań on-line. Z tego względu Diecezjalna Diakonia Deuterokatechumenatu przygotowała w formie interaktywnych prezentacji materiały pomocnicze dla animatorów i uczestników grup w tzw. „luce formacyjnej”.

Animatorzy prowadzący grupy mogą korzystać z materiałów na: https://view.genial.ly/5f9733d56217a4707134aed0/presentation-formacja-202021-konspekty-animatora. Hasło do nich otrzymali odpowiedzialni wspólnot oraz ci animatorzy, którzy wypełnili formularz spisowy.

Materiały dla uczestników spotkań dostępne są także on-line: https://view.genial.ly/5f972ba1f1f0690cf1e78eaa/presentation-formacja-202021-materialy-dla-uczestnikow
Korzystanie z zasobów ma poprzedzać spotkanie i trwać przez tydzień, ZANIM grupa zrealizuje dany temat wspólnie. 

Wszelkie materiały zebrane są także w zakładce: Diakonia Deuterokatechumenatu -> Materiały 2020/21 .

Zachęcamy wszystkich chętnych do korzystania z nich oraz przekazywania nam swoich wrażeń, uwag i sugestii. Prezentacje będą rozbudowywane przez najbliższe kilka miesięcy, więc możemy uwzględnić potrzeby odbiorców. Nasz mail: ddd@oaza.warszawa.pl.