DDW Niedziela Chrztu Pańskiego – relacja

W Niedzielę Chrztu Pańskiego, która jest świętem patronalnym Ruchu Światło-Życie, w Archikatedrze Warszawskiej odbyło się doroczne spotkanie Ruchu z Pasterzem diecezji. Wspólne świętowanie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty, modlitwą oraz wspólnym śpiewem. Kolejnym punktem była konferencja, zatytułowana Chrzest Pański – co dzisiaj świętujemy?, którą wygłosił Ryszard Bednarek, odpowiedzialny Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej. Nawiązał w niej do znaczenia święta i pokazał, jak Ruchu Światło-Życie rozumie ideał Chrystusa-Sługi i naśladuje go. Wspominał w tym kontekście o ks. Wojciechu Danielskim oraz o kapłanach, moderatorach stowarzyszonych w Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, którzy w Niedzielę Chrztu Pańskiego obchodzą swoje święto. Na zakończenie tej części spotkania głos zabrała Edyta Pyrak z nowopowstałej Diakonii Miłosierdzia. Zaprosiła do włączenia się w podejmowane przez diakonię dzieła. Następnie miało miejsce przygotowanie do Mszy św. prowadzone przez licznie tego dnia zgromadzoną Diakonię Muzyczną.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył Pasterz naszej archidiecezji – ks. kard. Kazimierz Nycz. W homilii wyraził nadzieję, że w przyszłych latach będziemy gromadzić się coraz liczniej, by dziękować za owoce chrztu świętego w naszym życiu. Podkreślił, że przyjęcie tego sakramentu jest doświadczeniem tajemnicy objawienia się Trójcy Świętej, otwartego nieba, z którego Duch Boży zstępuje na ochrzczonego, by mówić do niego i przez niego mówić do świata. Chrzest święty jest jak ziarno wrzucone w ziemię. Obowiązkiem Kościoła i rodziny jest zapewnić mu wzrost, wprowadzać w wiarę, we wspólnotę, wtajemniczać w Kościół, w Słowo Boże. Kard. Nycz zaznaczył, że doskonale rozumiał tę potrzebę Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, którego zamysłem poza zapewnieniem opieki duszpasterskiej i formacji młodzieży było przygotowanie i włączenie w to dzieło rodzin. Metropolita warszawski podkreślił, że największym owocem skuteczności grup oazowych lat 70. i 80. jest dzisiaj gałąź rodzinna RŚŻ – Domowy Kościół, którego w diecezji jest ponad 200 kręgów. Odnosząc się do wyzwań, które stoją obecnie przed Kościołem i rodziną, Kardynał stwierdził, że utrzymanie młodego pokolenia w Kościele zależne jest od tego, czy będziemy potrafili je nieustannie – przez wspólnoty RŚŻ w tym DK – wprowadzać w głębię chrześcijaństwa i Kościoła. Podkreślił na koniec, że ważne jest, by doświadczenie oazowe przekazywać sobie nawzajem w rodzinach, by stało się powszechniejsze i było przejawem współczesnego działania Ruchu Światło-Życie. Będzie to dowód słuszności drogi ks. Blachnickiego i to będzie ten współczesny cud, który jest potrzebny do jego beatyfikacji, o którą się modlimy w Kościele w Polsce i nie tylko.

Na zakończenie Mszy św. miały miejsce podziękowania i życzenia złożone księdzu Kardynałowi i księżom moderatorom.

Fot. M. Loretz