Ankieta synodalna – zaproszenie do wypełnienia

Zapraszam do uzupełnienia ankiety synodalnej online. W ankiecie pytamy, jak wygląda synodalność w naszym Ruchu oraz w kontaktach z parafią.
Można ją wypełnić całą wspólnotą, pojedynczą grupką lub indywidualnie.
Odpowiedzi przekażemy zarówno do Moderatora Generalnego, jak i do Kurii.
Myślę, że mamy pewne doświadczenie synodalności, którym możemy się dzielić z Kościołem. Możemy też głębiej zastanowić się nad nim w naszym gronie.

Na odpowiedzi w ankiecie czekamy do 6 marca.

Ks. Marek Traczyk
Moderator Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej


Aby ułatwić przygotowanie się do udzielenia odpowiedzi, poglądowo zamieszczamy zestaw pytań, które pojawią się w ankiecie:

1. Towarzysze podróży na drodze wiary

 • Czy Twoja wspólnota jest dla ciebie miejscem rozwoju Twojej wiary? Uzasadnij odpowiedź.
 • Z kim w Twojej parafii i w Twoim środowisku najłatwiej Ci wzrastać w wierze, modlić się, współpracować itd., a z kim najtrudniej?
 • Czy zauważasz jakieś osoby lub środowiska, które są na marginesie Kościoła, o które Twoja wspólnota/parafia powinna się bardziej zatroszczyć? Co to za osoby/środowiska?

2. Słuchanie

 • W jaki sposób świeccy są wysłuchiwani w Kościele?
 • Czy masz przekonanie, że jesteś wysłuchiwany w swojej wspólnocie?
 • Co utrudnia lub ułatwia usłyszenie Twojego głosu w Twojej parafii/wspólnocie?
 • Czy potrafisz określić uprzedzenia i stereotypy, które utrudniają słuchanie siebie w parafii/we wspólnocie?

3. Zabieranie głosu

 • Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w Twojej wspólnocie/w parafii/w społeczeństwie?

4. Celebrowanie

 • W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierunkowują życie i misję w Twojej wspólnocie?
 • Czy liturgia pomaga Ci w podejmowaniu najważniejszych decyzji życiowych?
 • Jakie widzisz dla siebie możliwości włączenia się w pełnienie funkcji liturgicznych w parafii? (Może już jakieś pełnisz?)

5. Współodpowiedzialni w misji

 • Jeśli jesteś chrześcijaninem, to również uczniem-misjonarzem. Czy realizujesz misję Kościoła i w jaki sposób?
 • Co Ci pomaga lub przeszkadza w byciu aktywnym w misji Kościoła?
 • Czy czujesz się odpowiedzialna/-y za pomoc swoim bliskim w poznaniu Jezusa?
 • Czy styl synodalny (spotkanie, słuchanie, rozeznawanie, podejmowanie decyzji) jest obecny i praktykowany w twojej wspólnocie?

6. Prowadzenie dialogu w Kościele i społeczeństwie

 • Czy Twoją wspólnotę można nazwać miejscem dialogu?
 • W jaki sposób w Twojej wspólnocie są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności?
 • W jaki sposób/w jakim zakresie Twoja wspólnota współpracuje z innymi wspólnotami Ruchu Światło-Życie w diecezji? Z innymi wspólnotami religijnymi w parafii?

7. Z innymi wyznaniami chrześcijańskimi (ekumenizm).

 • Czy w Twoim środowisku (np. wspólnocie, parafii) podejmowana jest współpraca z innymi wyznaniami, chociażby w zakresie wymiany doświadczeń lub służby na rzecz biednych i potrzebujących?

8. Władza i uczestnictwo

 • Czy w Twojej wspólnocie znane są cele do których należy dążyć i droga do ich realizacji?
 • W czym przejawia się Twoja odpowiedzialność za wspólnotę/parafię?

9. Rozeznawanie i podejmowanie decyzji

 • Jakie metody i procesy stosowane są w Twojej wspólnocie przy podejmowaniu decyzji?
 • Co można ulepszyć, aby decyzje (dotyczące ważniejszych spraw) w Twojej wspólnocie i w parafii były podejmowane na drodze rozeznawania i w posłuszeństwie Duchowi Świętemu?

10. Formowanie do synodalności

 • W jaki sposób Ruch Światło-Życie formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji i angażowania się w dialog?
 • Co pomaga/co można poprawić w Twojej wspólnocie, aby była prawdziwie miejscem słuchania, uczestniczenia w misji i angażowania się w dialog?

Sugestie, uwagi, wątpliwości, obawy, inne…