Diecezjalna Oaza Matka (DOM), 18.06.2016 Laski

DOM 2016Dnia 18 czerwca 2016 w parafii p.w. Matki Boskiej Królowej Meksyku w Laskach miała miejsce Diecezjalna Oaza Matka, czyli modlitewne skupienie diakonii posługujących na rekolekcjach wakacyjnych – zarówno dla młodzieży, jak i dla Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą – podziękowaniem za cały rok formacyjny, wszelkie dary i owoce tego czasu pracy nad sobą, swoim małżeństwem, rodziną. Mogliśmy również wielbić Boga za udzielone nam łaski, za Jego opiekę nad nami. Modlitwa była wprowadzeniem do konferencji, którą poprowadził moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie – ks. Marcin Loretz. Myślą przewodnią konferencji było hasło “Miłosierni jak Ojciec”, które jest tematem nowego roku formacyjnego. 

Usłyszeliśmy przede wszystkim jak należy rozumieć miłosierdzie Boże. Miłosierdzie, najprościej mówiąc, jest to troska Boga o nawrócenie człowieka. Mamy zawsze otwartą drogę do Boga. Możemy doświadczać tego miłosierdzia przede wszystkim przez sakramenty oraz czerpać siłę z Paschy naszego Pana. Wszelkie inne akty np. Koronka do Miłosierdzia Bożego, są nam – owszem – pomocą, ale nie są najważniejsze. Przejawem miłosierdzia w nas jest nasze nawracanie się, ciągła metanoia, to także relacja z innymi ludźmi, dzielenie się z nimi naszym doświadczeniem Boga, jako czymś, co mamy najcenniejsze. To także nasza formacja, ciągły wysiłek jaki wkładamy w formowanie się, posługa – bezinteresowny dar z siebie. Ważnym przejawem miłosierdzia jest również Krucjata Wyzwolenia Człowieka, dzieło niosące miłosierdzie tym, którzy nie są wolni, którzy może utracili już swoją godność.

Po konferencji mogliśmy wspólnie uczestniczyć w Eucharystii (koncelebrowanej przez ks. Marcina Loretza i ks. Andrzeja Pawlaka wraz z innymi księżmi moderatorami), po której nastąpiło posłanie animatorów, moderatorów i całych diakonii poszczególnych rekolekcji oraz wręczenie świec oazy. Wszyscy uczestnicy modlili się za poszczególne grupy rekolekcyjne, polecając diakonie i wszystkich uczestników Bożej opiece i prosząc o dobre i owocne przeżycie rekolekcji.

Podczas kazania usłyszeliśmy słowo o posłudze animatora. Mimo, iż teoretycznie jest nas dużo, często brak jest chętnych do tej posługi. Jest to być może związane z brakiem całkowitego zaufania Bogu. Ważne jest, aby rozeznawać do czego konkretnie Bóg mnie wzywa i pójść za Nim. Nawet jeśli nasze decyzje będą wymagały poświęcenia lub utraty czegoś, to przecież nie jesteśmy sami. Bóg najlepiej wie, czego nam potrzeba i zatroszczy się o wszystko. Troszczmy się najpierw o Królestwo Boże!

Po Eucharystii był czas dla bliźniego przy herbacie/kawie, ciasteczku. Mogliśmy porozmawiać, wymienić doświadczenia, dopytać jeszcze lub ustalić pewne szczegóły dotyczące wyjazdów na rekolekcje.

Na koniec spotkaliśmy się w małych grupach: Domowy Kościół i młodzież oddzielnie.

Para diecezjalna przekazała nam szczegóły dotyczące wyjazdów, na co należy zwrócić uwagę, o co się jeszcze zatroszczyć przed wyjazdem. Otrzymaliśmy również teczki roku z potrzebnymi materiałami formacyjnymi.

Bóg zapłać wszystkim organizatorom i uczestnikom, a przed wszystkim Bogu za ten radosny, przepełniony modlitwą czas Diecezjalnej Oazy Matki.

Justyna i Maciej Loretz
Rejon Kampinos

Zdjęcia (fot. Maciej Loretz) ==>>