Komunikat

Prosimy o zapoznanie się z treścią Komunikatu Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej:

Komunikat w związku z epidemią koronawirusa i sytuacją społeczną wywołaną orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony życia

Drodzy członkowie Ruchu Światło-Życie naszej diecezji

Sytuacja, w jakiej się obecnie znajdujemy i wyzwania z nią związane są dla nas kolejną próbą wiary. W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus mówił do swoich uczniów: „Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16, 33b). Dla Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego odwaga wiary to jeden z najważniejszych przejawów dojrzałości chrześcijańskiej i prawdziwej wolności. Przeciwieństwo odwagi – lęk wskazywał jako główny czynnik zniewalający człowieka. Stąd jego przekonanie, że chrześcijanin, który powierzył swoje życie Chrystusowi, nie powinien żyć w lęku.
Doświadczając z jednej strony niepewności związanej z pandemią a równocześnie wielu aktów agresji i nienawiści z drugiej strony tym bardziej powinniśmy podejmować wezwanie naszego Założyciela do porzucania lęku i życia w wolności Dzieci Bożych – tak, jak on sam realizował to w swoim życiu.
W tym trudnym czasie niech wyrazem naszej jedności będzie wierna modlitwa, troska o osobistą formację i podejmowanie konkretnych dzieł miłosierdzia. Poniżej poruszam kilka kwestii praktycznych związanych z działaniem Ruchu w naszej diecezji w obecnej sytuacji.

Formacja w czasie pandemii

 1. Ze względu na obecną sytuację i przepisy sanitarne ponownie istnieje konieczność organizowania większości spotkań online. Trzeba jednak pamiętać, że takie spotkania nie zastąpią w pełni bezpośredniego kontaktu. Zatem są tylko formą przetrwania kolejnego trudnego czasu.
 2. Obecne obostrzenia pozwalają nadal na swobodne uczestnictwo w Eucharystii. Limity uczestników liturgii nie są aż tak drastycznie niskie, żeby nie można było znaleźć jakiegoś kościoła, gdzie takie uczestnictwo jest możliwe. Eucharystia jest realnym spotkaniem z Jezusem, który daje nam prawdziwy Pokarm, konieczny do wzrostu duchowego i nie należy zbyt szybko z niej rezygnować. Nie zapominajmy również o modlitwach, które nie wymagają obecności w kościele, takich jak Namiot Spotkania czy Liturgia Godzin.
 3. Ponieważ prawie wszystkie oazy wakacyjne zostały odwołane, w tym roku formacyjnym większość uczestników „gałęzi indywidualnej” będzie odbywać formację zastępczą. To oznacza, że w przyszłym roku powinni zgłosić się na ten sam stopień rekolekcji co w roku obecnym (jeżeli rekolekcje w przyszłym roku się odbędą). Powstająca Diakonia Deuterokatechumenatu przygotowała już odpowiedni program formacyjny.
  Wyjątek stanowią grupy formacyjne, które rozłożyły spotkania po pierwszym stopniu ONŻ na dwa lata i realizują drugi rok pracy formacyjnej oraz potencjalni uczestnicy Oazy Dzieci Bożych i Oazy Nowej Drogi.
 4. Wydarzenia zaplanowane w kalendarium pracy na obecny rok formacyjny będę potwierdzane lub odwoływane w oddzielnych komunikatach w zależności od obowiązujących przepisów sanitarnych.

Obrona życia i świadectwo wiary

 1. Bardzo proszę abyście zapoznali się z Apelem Rady Stałej Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego. Do apelu dołączona jest Modlitwa o pokój przygotowana do odmawiania w czasie niepokojów, które obserwujemy.
 2. Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie, ks. Marek Sędek wezwał wszystkich, którzy utożsamiają się z naszym charyzmatem „do wzmożonej modlitwy i dawania świadectwa: osobistego, w mediach społecznościowych i w inny, dostępny nam sposób.”
  Przekazał również informację o Sztafecie Modlitewnej Ruchu. Informację o tej inicjatywie oraz o apelu Centralnej Diakonii Życia można znaleźć na stronie Ruchu. Nasza diecezja włączy się w Sztafetę 19 listopada (czwartek). Szczegóły dotyczące sposobu zgłaszania się do czuwania modlitewnego są jeszcze ustalane.
 3. Poprosiłem również Diecezjalną Diakonię Życia o przygotowanie propozycji dodatkowych działań ponad te, które podejmują jako swoją zwyczajną posługę. Już teraz proszę Was wszystkich o wsparcie działań naszej Diakonii.

Niech ten trudny czas będzie dla nas okazją do dawania świadectwa. Pamiętajmy o słowach świętego Pawła – „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12, 21) zawsze, kiedy jesteśmy wzywani do podejmowania konkretnych działań będących praktyczną aplikacją naszej wiary.

Zapewniam o mojej modlitwie.

ks. Marcin Loretz

Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej

Komunikat w wersji do ściągnięcia w .pdf