Bądźmy świadkami Miłości.

Jesteśmy zaproszeni do nieustannego odkrywania Bożych zamysłów co do naszego życia. Adwent to wyjątkowy czas oczekiwania na spotkanie z Emmanuelem – Bogiem z nami – Panem, który przynosi światu nadzieję. Nie pozwólmy, aby grudniowe zabieganie, zagłuszyło w nas pragnienie spotkania z Bogiem żywym.

 

Dlatego do każdego kieruje trzy zaproszenia. 

  • Po pierwsze zapraszam do radosnej, entuzjastycznej modlitwy za wszystkich, którym w tym czasie będzie głoszone Słowo Boże, aby Chrystus – Światłość świata – rozproszył ciemności i cienie ludzkich serc. 
  • Po drugie, zapraszam do radosnego dawania świadectwa nadziei – czyli do ewangelizacji. Będzie to również temat naszych rozważań na najbliższym rejonowym dniu wspólnoty. 
  • Po trzecie, warto zainwestować w czas rekolekcyjny. W czasie tegorocznego adwentu jest okazja uczestniczyć w rekolekcjach ewangelizacyjnych. 

 

Adwentem zaczynamy nowy rok liturgiczny. Jego hasłem są słowa Jana Pawła II „Bądźmy świadkami Miłości”. Ks. Blachnicki pisał, że „ewangelizacja jest prostym głoszeniem Chrystusa i pozytywnym przedstawianiem Jego miłości”. Zachęcam wszystkich to twórczego, odważnego i radosnego świadectwa o tej prawdzie. Podjęcie dzieła ewangelizacji "jest naturalną konsekwencją i owocem realizacji programu formacyjnego Ruchu, a zarazem jedyną weryfikacją i sprawdzianem autentyzmu tej formacji". Każdy z nas zaproszony jest do tego, aby czynić uczniów ze wszystkich narodów. Bądźmy świadkami Miłości (bądźmy świadkami Jezusa) w naszych wspólnotach, szkołach, uczelniach, parafiach, rodzinach, miejscach pracy. Bóg jest Miłością! Jezus jest z nami. Nie lękajmy się!