IV Diecezjalna Kongregacja Stowarzyszenia DIAKONIA Ruchu Światło Życie za nami – relacja

Relacja z IV Kongregacji Sekcji Diecezjalnej Stowarzyszenia Diakonia Ruch Światło-Życie. Tekst został również opublikowany na stronie Domowego Kościoła Archidiecezji Warszawskiej.

Dnia 14 listopada 2015 roku odbyła się 2. Sesja IV Kongregacji diecezjalnej sekcji Stowarzyszenia DIAKONIA Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej. IV Kongregacja Diecezjalna na pewno była inna niż poprzednie, po pierwsze, bo odbyła się w dwóch turach tj. odbyła się jej 1. (kwietniowa) i 2. (listopadowa) sesja, a po drugie liczne wnioski i refleksje były tym razem podejmowane na drodze głosowania, a nie jak dotychczas, w wyniku uzgodnień.

Dla tych, którzy do tej pory nie zetknęli się z pojęciem Kongregacja Sekcji diecezjalnej czy Stowarzyszenie, krótkie wyjaśnienie: Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” zwane DIAKONIĄ, zostało erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski (KEP), która w grudniu 2000 roku zatwierdziła statut tego stowarzyszenia. DIAKONIA zrzesza uczestników Ruchu, którzy po przejściu pełnej formacji w ramach naszego Ruchu (podstawowa + Triduum w formie rekolekcji + ORD), podjęli chęć aktywniejszej służby na rzecz charyzmatu Światło-Życie. Sekcję diecezjalną zwaną DIAKONIĄ DIECEZJALNĄ powołał nasz Biskup Diecezjalny ks. Prymas Józef Kardynał Glemp w 2006 roku. Na czele DIAKONII DIECEZJALNEJ stoi Moderator Diecezjalny. To właśnie moderator diecezjalny zwołuje Kongregację w diecezji, której celem jest rozeznawanie znaków czasu i kierunków rozwoju Ruchu Światło-Życie w diecezji, w świetle jego charyzmatu.

Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego na Piaskach, której przewodniczył diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie, ks. Marcin Loretz. W homilii wskazał on przede wszystkim, w kontekście czytań z dnia i w kontekście Kongregacji, na konieczność ciągłej modlitwy w intencji podejmowanych przez nasz Ruch w diecezji działań. Usłyszeliśmy także pytanie czy jesteśmy gotowi, aby Bóg dał nam to, o co prosimy?

Obrady, które poprzedzone zostały modlitwą, otworzył moderator diecezjalny. Ks. Marcin w celu sprawnego przeprowadzenia kongregacji powołał prezydium obrad. Sprawy proceduralne nie zajęły dużo czasu, zaraz więc przeszliśmy do pierwszego, oficjalnego punktu programu, do wystąpienia nowego moderatora diecezjalnego. Ks. Marcin Loretz na początku przypomniał nam podstawy naszego bycia w Kościele (zbawienie, modlitwa, rozeznawanie) i w Ruchu Światło-Życie (charyzmat Światło-Życie, katechumenat, zasady pełnienia diakonii), a potem wskazał na 3 obszary działań, na które chce zwrócić szczególną uwagę w czasie swojej kadencji moderatora:

  1. Współpraca z księżmi moderatorami

  2. Formacja animatorska

  3. Ewangelizacja i Wspólnoty

Jednocześnie zostało zapowiedziane przeprowadzenie następnej Kongregacji za 2 lata, co pozwoli na zweryfikowanie podejmowanych działań we wskazanych obszarach. Ks. Marcin poświęcił też chwilę czasu na omówienie modelowej wspólnoty Ruchu Światło-Życie składającej się z młodzieży, studentów, dzieci Bożych, dorosłych i kręgów Domowego Kościoła, działającej pod opieką księdza moderatora wspólnoty. Swoje wystąpienie zakończył spojrzeniem na Struktury w diecezji i rolę rejonów w tych strukturach.

Następnie przedstawiciele niektórych grup roboczych (tych grup, które nie przedstawiły swoich sprawozdań na poprzedniej sesji), przybliżyli wszystkim przebieg prac swojej grupy oraz zaprezentowali konkretne wnioski i refleksje wynikające z ich obserwacji. Miała też miejsce dyskusja na te tematy oraz głosowania. Wszystkie wnioski i refleksje z Kongregacji, a także wyniki głosowań zostały dokładnie zanotowane przez Prezydium i Sekretariat Kongregacji, i zostaną przekazane do ks. Marcina Loretza i do Diecezjalnej Diakonii Jedności.

Ponieważ obrady trwały cały dzień, w przerwie był czas także na wyśmienity obiad, a także na rozmowy kuluarowe przy kawie i herbacie.

Jednym z punktów obrad 2. Sesji Kongregacji był wybór, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, delegatów kongregacji do Diecezjalnej Diakonii Jedności. W wyniku ożywionej dyskusji i głosowania najpierw ustaliliśmy liczbę tych kandydatów na 2 osoby, a następnie spośród zgłoszonych 8 kandydatów wybraliśmy naszych 2 przedstawicieli do DDJ. Zostali wybrani:

  1. Żaneta Dudek (Wspólnota Ruchu Światło-Życie przy parafii św. Anny w Piasecznie)

  2. Damian Koniecki (Wspólnota Ruchu Światło-Życie przy parafii św. Jakuba w Warszawie)

Spotkanie nasze zakończyło się nieszporami, w których uwielbiliśmy Boga za dzieła, jakie dokonują się w naszej diecezji.

w imieniu Sekretariatu Kongregacji

Beata i Jarosław Bernatowicz