Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

„Oddajcie się w służbę życia, a nie śmierci. (…) 
Miłujcie życie, życie własne i innych.” św.Jan Paweł II

W imieniu Diecezjalnej Diakonii Życia
Archidiecezji Warszawskiej
serdecznie zapraszamy
do wspólnej modlitwy w środę, 2 grudnia
w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Rozpoczniemy Mszą Święta w kościele o godz. 18.00, która będzie sprawowana
za dzieci adoptowane i czekające na adopcję, aby znalazły miłość i ciepło w rodzinach.

Po Mszy Świętej, na plebanii, odbędzie się spotkanie Diakonii Życia,
na które zapraszamy wszystkich chętnych którzy chcieliby włączyć się w dzieła podejmowane przez Diakonię Życia.

Jeśli chcesz przyjść, a potrzebujesz opieki do dzieci, daj nam wcześniej znać
Kontakt: diakoniazycia.warszawa@gmail.com