Książka miesiąca na lutowe mrozy

Diakonia Słowa Warszawa Konferencje ewangelizacyjne – Uwierzyliśmy miłości i o niej świadczymy,stawiają nas w obliczu prawdy o bezkresnej miłości naszego Stwórcy.

I oczywiście możemy powiedzieć, ze nikt z nas nie jest w stanie choćby o krok zbliżyć się do tajemnicy Miłości, ale możemy też powiedzieć  z całą pewnością, że (…) Bóg tak dalece nas umiłował, iż byłby gotów umrzeć dla każdego człowieka z osobna, gdyby to było potrzebne dla jego zbawienia.  Przez swoje teksty ks. Franciszek prowadzi nas ku odkryciu, że dopóki człowiek nie stanie w obliczu tak wielkiej miłości Boga, dopóki nie wierzy, że Bóg unicestwił wszystkie jego grzechy, dopóty nie dotrze do istoty chrześcijaństwa. Zapraszamy na drogę spotkania z Największą Miłością. Niech będzie ono początkiem naszej konsekwentnej wiary.

Zapraszam do lektury
m.b.