List jedności Moderatora Generalnego

Ks. Adam Wodarczyk - list jedności Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie (Oaza)
Poniżej prezentujemy pierwszy list jedności ks. Adama Wodarczyka na rok formacyjny 2011/2012. Przyjemnej lektury 🙂

Wersja PDF listu jedności

1. Podsumowanie Oazy Żywego Kościoła 2011

Podczas tegorocznej Oazy Żywego Kościoła miało miejsce ważne wydarzenie, jakim była pierwsza w historii naszego Ruchu Oaza Nowego Życia I stopnia zorganizowana w Chinach. Różne inicjatywy podejmowane w minionym roku przez Centralną Diakonię Misyjną takie jak: „gra w chińczyka” czy „Operacja Mejd in Czajna” przygotowywały to ważne wydarzenie. Rekolekcje pierwszego stopnia w Chinach miałem okazję poprowadzić wraz z sześcioosobową diakonią z naszego Ruchu. W rekolekcjach wzięło udział blisko sześćdziesięciu Chińczyków i dwie osoby z Filipin. Rekolekcje te były dla nas niezwykłym doświadczeniem mocy Bożej działającej w sercach uczestników rekolekcji. Wszyscy oni, na zakończenie oazy, podjęli decyzję o wstąpieniu do deuterokatechumenatu i kontynuowaniu formacji w naszym Ruchu. Z radością więc mogę poinformować, że w Chinach powstała pierwsza wspólnota naszego Ruchu. Ufam, że w najbliższych latach Ruch Światło-Życie w Chinach będzie się rozwijał bardzo dynamicznie.

Informuję o tym z kilku powodów. Przede wszystkim po to, abyśmy wiedzieli, że wielkie dzieła Boże dzieją się za sprawą naszego Ruchu, ponieważ w Kościele chińskim charyzmat naszego Ruchu jest przyjmowany bardzo życzliwie i wydaje on wielkie owoce. Po drugie, pisząc o tej oazie, proszę was o wielką modlitwę, aby Ruchu Światło-Życie w Chinach dynamicznie się rozwijał. W końcu po trzecie potrzebne jest także materialne wsparcie tego dzieła.

Również na Filipinach zarysowują się niezwykłe możliwości pracy ewangelizacyjnej i formacyjnej dla Ruchu Światło-Życie. Tam dopiero rozpoczynamy naszą służbę. Dwoje filipińskich uczestników naszego Ruchu również podjęło decyzję o dalszej formacji, równocześnie starają się oni zapraszać nowe osoby do formacji w Ruchu Światło-Życie. W czasie mojego pobytu w Filipinach miałem spotkanie w Konferencji Episkopatu Filipin, podczas którego zaprezentowałem nasz Ruch, pokazując jego charyzmat i możliwości służby dla miejscowego Kościoła. Moje wystąpienie spotkało się z życzliwym przyjęciem, dlatego patrzę w przyszłość z ogromną nadzieją, że także na Filipinach Ruch Światło-Życie będzie mógł służyć odnowie i umocnieniu chrześcijaństwa.

Ważnym wydarzeniem podczas tegorocznych wakacji były XXVI Światowe Dni Młodzieży w Madrycie. Swymi refleksjami dzieliłem się już wcześniej w teście „Bogu niech będą dzięki za cud w Madrycie”. Chciałbym jednak w komunikacie wyrazić słowa podziękowania i uznania wobec wszystkich moderatorów, animatorów i uczestników naszego Ruchu, którzy wzięli udział w tym ważnym wydarzeniu. Pięknym znakiem naszego zaangażowania we współtworzenie Światowych Dni Młodzieży była odpowiedzialność oazowiczów za spotkania katechetyczne w kilku kościołach oraz oaza wędrowna I i II stopnia prowadzona jako Operacja Krościenko – Madryt, w której wzięli udział oazowicze z Polski i Ukrainy. Warto też wspomnieć wędrowną grupę rekolekcyjną z diecezji sosnowieckiej uczestniczącą w oazie III stopnia. Bardzo ważne, że oazowicze uczestniczyli w tym wydarzeniu. Teraz musimy dołożyć starań, aby papieskie orędzie przekazane nam w Madrycie, zawarte w słowach „Trwajcie mocni w wierze”, stało się dla nas jeszcze większą motywacją posługi ewangelizacyjnej w Polsce i w innych krajach. Warto wspomnieć również, że w Światowych dniach Młodzieży uczestniczyli członkowie Ruchu Światło-Życie nie tylko z Polski i Ukrainy, ale też z Niemiec, Czech oraz z Chin i z Filipin!

W dniach 23-25 sierpnia br. w Centrum Ruchu w Krościenku odbyło się kolejne Podsumowanie OŻK. Obecni byli przedstawiciele 27 diecezji, 3 zgromadzeń zakonnych oraz moderatorzy z Ukrainy i z Carlsbergu.

Pełnymi statystykami dotyczącymi liczby uczestników w tegorocznych oazach rekolekcyjnych będziemy dysponować najprawdopodobniej w październiku. Jednak z tych wypowiedzi, które miały miejsce w Krościenku można wysnuć wniosek, że nie miała miejsca znacząca zwyżka liczby uczestników rekolekcji oazowych. Większość moderatorów mówiła o tym, że liczba ta była zbliżona do lat ubiegłych albo mniejsza. W tym kontekście na pewno trzeba jeszcze bardziej akcentować potrzebę zwiększenia dynamiki ewangelizacyjnej naszego Ruchu w parafiach. Ważne jest również dokładanie starań, aby większa liczba księży angażowała się w pracę w Ruchu Światło-Życie, wykorzystując jego możliwości ewangelizacyjne i formacyjne. W pracy z dziećmi i z młodzieżą, inicjowanie i dynamiczny rozwój wspólnot w dużej mierze zależy od księży. Istotne jest jednak również zaangażowanie świeckich animatorów oraz troska rodzin z Domowego Kościoła, aby zachęcać własne dzieci do podjęcia formacji we wspólnotach dziecięcych i młodzieżowych naszego Ruchu. Wśród palących problemów pracy formacyjnej w Ruchu zwrócić trzeba wielką uwagę na troskę o regularne spotkania formacyjne księży moderatorów wspólnot oazowych w ramach dni wspólnoty moderatorów i spotkań Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. Spotkania te powinny służyć budowaniu wspólnoty i więzi między kapłanami oraz ukazywać im w jaki sposób mają spełniać odpowiedzialność za wspólnoty Ruchu Światło-Życie w rejonach i parafiach. Proszę moderatorów diecezjalnych i zakonnych, aby podejmowali współpracę z seminariami duchownymi, organizując spotkania formacyjne dla alumnów wywodzących się ze wspólnot Ruchu Światło-Życie, bądź zainteresowanych naszym Ruchem. Proszę również, aby w nadchodzącym roku formacyjnym dokładać starań o dobrą pracę formacyjną z animatorami świeckimi w ramach Dni Wspólnoty dla animatorów i diakonii oraz w ramach spotkań formacyjnych takich jak Szkoła Animatora, Oazy Modlitwy czy spotkania w ramach formacji permanentnej. Ważne jest również jedność terminów dni wspólnoty z terminami ogólnopolskimi, o czym szerzej przypominam w następnym punkcie oraz należyte wykorzystanie materiałów z „Teczki Roku”, pomocnych w realizacji hasła pracy rocznej. Wierność i wytrwała realizacja powyższych wskazań powinna zaowocować zarówno jakościowym, jak i liczebnym wzrostem wspólnot Ruchu Światło-Życie w nadchodzącym roku.

2. Praca formacyjna w ciągu roku 2011/2012

• Dni wspólnoty

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki wielokrotnie podkreślał, że jednym z istotnych elementów permanentnej pracy formacyjnej w Ruchu Światło-Życie są dni wspólnoty. Dlatego po raz kolejny Centralna Diakonia Formacji Diakonii przygotowała materiały do przeprowadzenia dni wspólnoty dla moderatorów i odpowiedzialnych, dla animatorów i diakonii oraz dla wszystkich wspólnot oazowych. Hasło tegorocznej pracy formacyjnej „Słuchać Pana w Kościele” rozwija i pogłębia ubiegłoroczne hasło roku, które brzmiało „Słuchać Pana”. Chcemy w bieżącym roku formacyjnym odkrywać prawdę o pięknie Kościoła, w którym Bóg nieustannie do nas przemawia. Będziemy uświadamiać sobie, że Kościół, który jest Ciałem Chrystusa jest podstawową wspólnotą, w której możemy usłyszeć głos Boga poprzez głos Pasterzy, czyli Kolegium Biskupów. To bardzo ważny temat w czasach postmodernistycznych, gdzie tak bardzo promuje się subiektywizm i relatywizm w podejściu do Prawdy objawionej. 
Tegoroczny program formacyjny ukaże również prawdę o Kościele, który jest „zawsze i wszędzie” wezwany do ewangelizacji! Takie jest przesłanie Ojca Świętego Benedykta XVI zawarte w motu proprio „Ubicumqve et semper” (powołującym Papieską Radę do Spraw Rozkrzewiania Nowej Ewangelizacji) oraz w posynodalnej adhortacji „Verbum Domini” (O słowie Bożym w życiu Kościoła). Również dokument przygotowujący Kościół do XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, zatytułowany „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”, utwierdza nas wszystkich w przekonaniu, że słuchając dzisiaj głosu Pana w Kościele, musimy jako Ruch Światło-Życie jeszcze owocniej odpowiadać na to Boże wezwanie do ewangelizacji.

„Słuchać Pana w Kościele” dzisiaj, czyli w roku formacyjnym 2011/2012, to ewangelizować „zawsze i wszędzie”. Mam nadzieję, że tegoroczne Dni Wspólnoty jeszcze bardziej obudzą w nas miłość do Chrystusa i Jego Ciała, którym jest Kościół oraz rozpalą nas wszystkich do służby i do ewangelizacji. Dlatego zachęcam wszystkich do systematycznego i wytrwałego udziału w Dniach Wspólnoty. Niech owocem naszych spotkań będzie jeszcze bardziej gorliwe świadectwo słowa i życia wszystkich członków Ruchu Światło-Życie!

Organizując i prowadząc dni wspólnoty w diecezjach i rejonach, pamiętajmy o zachowaniu podstawowych zasad:

 • jedności na wszystkich szczeblach zaangażowania w Ruchu (aby w każdej diecezji odbywały się dni wspólnoty dla moderatorów i odpowiedzialnych, dni wspólnoty dla animatorów i diakonii oraz dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie);
 • jedności grup wiekowych i stanowych (aby spotkania te były przeżywane wspólnie przez członków naszego Ruchu ze wszystkich poziomów wiekowych i stanowych);
 • jedności merytorycznej (należy przestrzegać założeń dni wspólnoty opracowanych przez Centralną Diakonię Formacji Diakonii Ruchu Światło-Życie);
 • jedności formalnej (zachować wierność poszczególnym elementom, które stanowią zawartość dnia wspólnoty);
 • jedności czasowej (we wszystkich diecezjach i rejonach spotkania te powinny odbywać się w tych samych terminach, według Kalendarza Pracy Rocznej Ruchu).
• Formacja permanentna

Zgodnie z wieloletnią tradycją przygotowano również pomoce do formacji permanentnej, które w roku 2011/2012 będą oparte na haśle pracy rocznej „Słuchać Pana w Kościele”. W ten sposób pogłębimy treści, które prowadziły nas już w roku formacyjnym 2010/2011, w haśle „Słuchać Pana”. Jako członkowie Ruchu Światło-Życie chcemy wsłuchiwać się w głos Pana nauczającego we wspólnocie Kościoła! Zostaliśmy wszczepieni w Chrystusowy Kościół przez sakrament chrztu świętego. Od tej pory jako uczniowie Pańscy podążamy drogą, którą przygotował nam Bóg. Uczymy się ciągle wsłuchiwać w głos Pana przemawiającego w Kościele przez nauczanie Pasterzy. Postawa ta była charakterystycznym elementem życia sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Wsłuchiwał się w głos Pana przemawiającego w Kościele, czerpiąc w ten sposób inspiracje dla różnych inicjatyw apostolskich podejmowanych przez niego w Ruchu Światło-Życie. Nauczanie Soboru Watykańskiego II oraz papieży Pawła VI i Jana Pawła II było dla ks. Blachnickiego bezcennym drogowskazem w jego służbie, mającej na celu odnowę Kościoła. Równocześnie chcemy w bieżącym roku formacyjnym odkrywać prawdę o pięknie Kościoła, w którym Bóg nieustannie do nas przemawia. Będziemy uświadamiać sobie, że Kościół, który jest Ciałem Chrystusa, jest podstawową wspólnotą, w której możemy usłyszeć głos Boga. To bardzo ważny temat w czasach postmodernistycznych, gdzie tak bardzo promuje się subiektywizm i relatywizm w podejściu do Prawdy objawionej.

Adresatami comiesięcznych spotkań w ramach formacji permanentnej są wszyscy członkowie Ruchu Światło-Życie, którzy ukończyli podstawową formację deuterokatechumenalną, a więc osoby dorosłe: studenci, osoby żyjące indywidualnie w świecie, małżonkowie, prezbiterzy i osoby konsekrowane. Przez dziesięć miesięcy zostaną oni zaproszeni, aby pochylić się nad fascynującymi tematami: 
Wrzesień – Bóg mówi do Kościoła 
Październik – Żywy Kościół 
Listopad – Słuchać Pana w Kościele lokalnym – parafia 
Grudzień – Słuchać Pana we wspólnocie braterskiej 
Styczeń – Słuchać Pana w liturgii 
Luty – Posłuszeństwo w Kościele i we wspólnocie 
Marzec – Słuchać Pasterzy 
Kwiecień – Odpowiedź przez służbę – diakonia 
Maj – Świadectwo słowem i życiem 
Czerwiec – Ewangelizacja = uczestnictwo w Kościele

Podręczniki: „Słuchać Pana. Materiały do formacji permanentnej AD 2011/2012″ oraz „Dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie w roku 2011/2012″ dostępne są u moderatorów diecezjalnych i zakonnych oraz w diakoniach słowa.

3. Ogólnopolskie spotkanie proboszczów KOINONIA (Porszewice, 10-12 października 2011)

4. Nowi Ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji

Z inicjatywy i na zaproszenie Benedykta XVI odbędzie się w Rzymie, w dniach 15-16 października 2011 roku spotkanie ruchów i nowych wspólnot kościelnych podejmujących działania w duchu nowej ewangelizacji. Spotkanie będzie przebiegało pod hasłem: Nowi Ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji. Nasz Ruch został zaproszony do udziału w tym wydarzeniu. Weźmie w nim udział kilkudziesięcioosobowa delegacja na czele z Moderatorem Generalnym i odpowiedzialnymi za centralne diakonie ewangelizacji, misyjną, wyzwolenia i życia. To ogólnokościelne spotkanie będzie dla naszego Ruchu kolejną inspiracją w podjęciu i dynamicznej realizacji Planu „Ad Christum Redemptorem 2″. Otrzymamy tam zapewne światło i wskazania, w jaki sposób możemy jeszcze lepiej odpowiedzieć na coraz bardziej pilne wezwanie do nowej ewangelizacji.

5. Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD)

Jesienne DWDD odbędzie się w terminie 4-6 listopada 2011 r. w sześciu filiach w Polsce. Podejmiemy na tym spotkaniu temat: Ruch Światło-Życie w służbie odnowy parafii – ku diakonii wspólnoty lokalnej. Chcemy w ramach naszych spotkań w filiach uświadomić sobie jeszcze bardziej, że celem naszego Ruchu jest służba w parafiach. Dlatego członkowie każdej z diakonii naszego Ruchu muszą mieć świadomość, że miarą owocnej posługi w diakoni jest jak największa liczba lokalnych, czyli parafialnych diakoni. Dlatego refleksja nad kwestią obecności diakonii naszego Ruchu we wspólnotach parafialnych jest tak istotna. Zachęcam więc wszystkie diakonie diecezjalne, aby delegowały swoich reprezentantów na jesienne DWDD, aby refleksja o zaangażowaniu Ruchu w parafię inspirowała naszą posługę w diakoniach Ruchu Światło-Życie.

6. Rekolekcje dla moderatorów diecezjalnych, Porszewice, 14-16 listopada 2011

7. Rekolekcje dla kapłanów – ORAM, Krościenko, 21-24 listopada 2011

8. Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności

9. Zmiany personalne

Posługę moderatora filii krakowskiej zakończył ks. Jerzy Serwin z archidiecezji krakowskiej. Od listopadowego DWDD posługę moderatora filii krakowskiej podejmie ks. Paweł Płatek z diecezji tarnowskiej. W posłudze sekretarki filii Jolantę Pitek zastąpi Marta Wideł z Tarnowa.

Kończącym posługi wyrażam wielkie podziękowanie za trud i zaangażowanie w pełnione zadania oraz życzę wielu łask Bożych na dalszą służbę w naszym Ruchu.

Natomiast podejmującym nowe posługi w Ruchu życzę wielu sił i opieki Chrystusa Sługi oraz Niepokalanej Służebnicy Pańskiej!

10. Sprawy finansowe

 1. Proszę o wspieranie materialne procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Aktualnie trwają prace końcowe nad edycją „Pozycji o heroiczności cnót sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego”. W związku z nimi ponieśliśmy koszty wynikające z prac translatorskich, które pochłonęły wszystkie środki zgromadzone aktualnie na proces beatyfikacyjny. W najbliższym czasie staniemy wobec poważnych kosztów związanych z edycją „Pozycji o heroiczności cnót sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego”. 
  W związku z tym wielkie wypowiadam wielkie „Bóg zapłać” za wszelkie ofiary dotychczas złożone na proces beatyfikacyjny i proszę o dalszą pamięć modlitewną i troskę materialną za proces naszego Ojca Franciszka. Wpłat można dokonywać na konto Procesu beatyfikacyjnego: Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n.D., nr 47 1560 1108 0000 9060 0019 2373.
 2. Aktualne jest również zbieranie ofiar na „Fundusz misyjny”. Akcja gromadzenia środków na prowadzenie działalności misyjnej naszego Ruchu w innych krajach, ogłoszona kilka miesięcy temu nadal trwa. Wpłat można dokonywać na konto Centralnej Diakonii Misyjnej: Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n.D., nr 94 1560 1111 2107 0220 1803 0007.
 3. Bóg zapłać wszystkim moderatorom, którzy już przekazali wpłaty od uczestnika! Tym, którzy tego jeszcze nie uczynili prosimy o to, by w miarę możliwości dokonali wpłat w najbliższym czasie! Wpłaty „od uczestnika” powinny wpływać na konto: Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n.D., nr 10 1560 1108 0000 9060 0019 2360.

Składam wielkie Bóg zapłać za wszelkie ofiary i wsparcie materialne różnych potrzeb, które mamy w naszym Ruchu!

11. Centralna Diakonia Ewangelizacji

• Oaza Jedności Diakonii Ewangelizacji, Częstochowa, 11-13.11.2011

12. Centralna Diakonia Misyjna

Oaza Modlitwy Diakonii Misyjnej

13. Centralna Diakonia Modlitwy

Jesienna Oaza Modlitwy

14. Centralna Diakonia Wyzwolenia

• ORDW
• Pielgrzymka KWC

2 czerwca 2012, parafia św. Stanisława Kostki, Warszawa-Żoliborz 
10.00 Zawiązanie wspólnoty i przywitanie grup 
10.30 Katecheza 
11.30 Przygotowanie Eucharystii 
12.00 Eucharystia 
13.00 Posiłek we własnym zakresie i możliwość zwiedzania muzeum bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 
15.00 Droga krzyżowa 
17.00 Zakończenie Pielgrzymki

15. Centralna Diakonia Życia

REKOLEKCJE I SPOTKANIA DIAKONII ŻYCIA W ROKU 2011/2012

Zapraszamy na strony internetowe Diakonii Życia http://www.oaza.pl/cdz/.Znajdują się tam wiadomości z dziedziny służby życiu z całego świata, bieżące informacje o posłudze diakonii, organizowanych przez nią rekolekcjach i warsztatach.

16. Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego

Niedawno zakończył się rok poświęcony św. Maksymilianowi M. Kolbe. Był on jednym z tych ludzi Kościoła, którzy bardzo poważnie traktowali głoszenie orędzia ewangelizacyjnego poprzez media, stąd jest również jednym z patronów naszej diakonii. Jego postawa jest w wielu aspektach niezwykle inspirująca.

Na pewno zwraca uwagę kontrast ubóstwa życia św. Maksymiliana i jego współpracowników i nowoczesnego zakładu drukarskiego z maszynami wartymi miliony złotych. Zawsze poszukiwał możliwie najlepszych, najefektywniejszych rozwiązań, ufając, że pieniądze muszą się na nie znaleźć. Owocem tej postawy był milionowy nakład „Rycerza Niepokalanej”, radio itp. 
Ludzie – stawiał na tworzenie wspólnoty zakonnej, złożonej z ludzi, którzy głoszenie Dobrej Nowiny w mediach uznają za swoją misję. Unikał wynajmowania fachowców z zewnątrz, troszczył się o maksymalną niezależność dzieła. Dzięki temu „Rycerz Niepokalanej” nie tylko przetrwał trudną sytuację odradzającego się państwa polskiego, ale i intensywnie się rozwijał. 
Modlitwa i doskonała, nowoczesna organizacja pracy, która pozwalała na wysoką efektywność podejmowanych działań (zakonnicy przechodzili specjalne kursy zarządzania, które na początku XX w. zaczynały być modne). Dziewięć dni adoracji i planowanie kolejnego tytułu. Z sukcesem.

Na pewno warto mieć przed oczami te przykłady, kiedy zaczyna się mówić o oazowych mediach.

Praca DKS koncentruje się wokół trzech głównych obszarów działalności:

 • rejestracja i opłacanie domen oazowych, wynajmowanie i opłacanie przez Ruch Światło-Życie serwerów i obsługa serwerów;
 • służba poprzez szeroko pojęty „przekaz słowa”, prezentacja Ruchu (ad intra i ad extra), służba na rzecz komunikacji wewnętrznej Ruchu, rozwój redakcji i zespołów dziennikarskich, fotografów, filmowych itp.;
 • od komunikacji do komunii – formacja do dojrzałego korzystania z mediów, formacja diakonijna, miejsce spotkania członków Ruchu pracujących w mediach oraz informatyków i innych specjalistów posługujących się nowymi technologiami.
SERWER OAZOWY

W związku z tym, że wydajność serwera, na którym pracowaliśmy przez ostatnich kilka lat, była dla nas zbyt mała, żeby utrzymać i dalej rozwijać nasze usługi musieliśmy się zdecydować się na nowsze rozwiązanie o wyższej wydajności. Nasz obecny usługodawca (firma Hetzner) nadal jest dla nas najlepszą cenowo ofertą.

Chcemy podkreślić, że świadomie zrezygnowaliśmy z opcji „oszczędzajmy, choćby nas to nie wiem ile miało kosztować”. Potrzebujemy stabilnego, wiarygodnego dostawcy, by móc spokojnie zająć się rozwojem innych usług.

Opcja, na którą się zdecydowaliśmy, będzie nas kosztowała 69,40 Euro/mies., jest to rozwiązanie http://www.hetzner.de/en/hosting/produkte_rootserver/eq4 z koniecznymi dodatkami dotyczącymi obsługi adresów IP. Przy cenie 69,40 Euro/mies. nasze realne koszty wynoszą około 420 zł (wliczając podatki, opłaty bankowe itp.). Przez pewien czas będziemy też musieli utrzymywać obecny serwer, dopóki nie zakończymy przenosin.

Pracujemy również nad zmniejszeniem opłat bankowych za przelewy, ale nie jest to proste ze względu na wymogi księgowości Fundacji.

Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy poprzez regularne wpłacanie „abonamentu” pozwalają nam na dalsze działanie. W dalszym ciągu nie przewidujemy uzupełniania braków dochodami z reklam (z wielu powodów).

Wpłaty z diecezji w wysokości 200 zł rocznie powinny zabezpieczyć finanse związane z utrzymaniem serwera. Tu nie chodzi tylko o pokrycie kosztów utrzymania własnej strony diecezjalnej – jest to również koszt utrzymania wszystkich serwisów ogólnopolskich, diakonijnych, dzieł komunikowania społecznego. Z drugiej strony potrzebne są również finanse na rozwój bazy materialnej, jako twórcy i użytkownicy mediów oazowych powinniśmy również partycypować w kosztach utrzymania Archiwum Głównego Ruchu w Lublinie, z którego pracy często korzystamy.

Sprawami finansowymi związanymi z utrzymaniem serwera i domen zajmuje się: 
Ośrodek Fundacja „Światło-Życie” w Warszawie 
ul. dr. J. Strusia 13A, 04-564 Warszawa 
Pekao SA 11 1240 6175 1111 0000 4573 0157z dopiskiem Serwer lub DKS

DZIAŁANIE W SPOSÓB WŁAŚCIWY MEDIOM – DZIENNIKARSTWO

Misją diakonii jest głoszenie Dobrej Nowiny i służenie na rzecz Ruchu w sposób właściwy mediom. Media mają swoją specyfikę i warto o tym pamiętać, nie oczekując od nich tego, czego nie są w stanie spełnić. Wymagają przy tym ogromnej cierpliwości.

Ograniczanie dzieł komunikowania społecznego do działu ogłoszeń jest niewątpliwie marnowaniem możliwości, jakie media ze sobą niosą. Jeśli chcemy osiągnąć coś więcej, musimy znaleźć ludzi, którzy będą służyć jako dziennikarze, fotografowie, filmowcy itp. (warto pamiętać, że podstawowym zadaniem dziennikarza jest szukanie i pokazywanie Prawdy oraz służenie dobru innych, więc jest to misja szlachetna, choć w świecie bywa częstokroć profanowana).

Warto pamiętać, że:

 • Ważne jest określenie adresata treści na stronach czy w biuletynach, sposobu mówienia, formy prezentacji. Nie warto też tworzyć wielu małych, zamkniętych obiegów informacji. Cenne jest na przykład tworzenie wspólnej strony diecezjalnej, na której w jednym miejscu można znaleźć informacje o życiu wszystkich grup, stanów w danej diecezji.
 • Ważne jest planowanie treści, zwłaszcza relacji ze wszystkich ważniejszych spotkań w diecezji czy ogólnokrajowych, które na stronach po prostu powinny się znaleźć.
 • Trzeba budować w sobie i innych przekonanie o konieczności wymiany doświadczeń czy dzielenia się informacjami – w każdy możliwy sposób.
 • Kierunkiem rozwoju diakonii w diecezjach jest budowanie redakcji – wspólnoty. Ważne jest również rozwijanie własnego warsztatu.
 • Należy przestrzegać praw autorskich (na stronie CDKS można znaleźć najważniejsze informacje, specjalnie napisane przystępnym językiemhttp://www.oaza.pl/cdks/archives/281)
DIAKONIA

Potrzeba sporo osób, które pracę w tej diakonii odczytają jako swoje powołanie do służby na rzecz Kościoła i Ruchu, bowiem jest to służba czasochłonna, której nie da się wykonywać przy okazji innych, równie czasochłonnych posług. Bardzo zależy nam również na stopniowym zwiększaniu grona korespondentów, czyli osób związanych z innymi diakoniami czy środowiskami, które pozostając w swoich diakoniach, dbałyby o przekazywanie informacji, świadectw, refleksji.

Co roku organizowane są rekolekcje diakonijne. Od przyszłego roku chcemy organizować łącznie z rekolekcjami „wstępnymi” warsztaty specjalistyczne oraz (jeśli będzie taka potrzeba) grupę tematyczną dla osób od dawna posługujących w diakonii. 
Szczególne gratulacje należą się tym żonom, które zdecydowały się na uczestniczenie w tegorocznych rekolekcjach, wspierając swoich mężów, chociaż tematyka rekolekcji była im obca i niekoniecznie zachęcająca.

Jesienią zapraszamy na spotkania w ramach Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych: jeżeli w diecezji nie ma formalnie istniejącej diakonii, zachęcamy do udziału w spotkaniach tych, którzy aktualnie ponoszą odpowiedzialność za działanie stron Ruchu. Wymiana doświadczeń może być źródłem inspiracji do rozwoju diakonii, a wspólnota jest darem i zadaniem.

Członkowie diakonii na co dzień w celu wymiany informacji posługują się listą dyskusyjną retifex. Osoby, które z racji pełnionych funkcji powinny się na niej znaleźć, a nie ma ich tam, prosimy o kontakt z ks. Krzysztofem Mierzejewskim (kmierzejewski@przemysl.oaza.pl).

Wiola i Michał Szepietowscy 
odpowiedzialni za Centralną Diakonię Komunikowania Społecznego 
cdks@oaza.pl, www.oaza.pl/cdks

17. Centralna Diakonia Słowa

• Zbieranie nowych materiałów formacyjnych opracowanych i wykorzystywanych w diecezjach

W czasie Podsumowania OŻK 2010 kilkakrotnie zgłaszana była potrzeba uzupełnienia brakujących materiałów formacyjnych, szczególnie dotyczących Oazy Dzieci Bożych. Równocześnie pojawiały się informacje, że wiele pomocy jest przygotowanych i wykorzystywanych w diecezjach czy wspólnotach i że dobrze byłoby stworzyć bazę takich opracowań. Zbiór nowych pomocy formacyjnych mogłaby powstać przy Centralnej Diakonii Słowa. Pierwszym etapem byłoby zgromadzenie tych pozycji, a w następnej kolejności udostępnienie ich w Ruchu. Dotyczy to zarówno całkiem nowych pomocy formacyjnych, jak i aktualizacji materiałów już istniejących. Zachęcam do wielkodusznego dzielenia się posiadanymi konspektami i propozycjami spotkań. Można je wysyłać na adres Centralnej Diakonii Słowa – cds@oaza.pl. Kontakt: Ewa Matuszyńska, tel. 603 871 658.

• Drukowanie pomocy formacyjnych
 1. Powielanie pozycji dostępnych w CDS. Zdarza się, że w diecezjach pojawiają się materiały wydrukowane we własnym zakresie, które są dostępne w ofercie Centralnej Diakonii Słowa. Działanie takie nie służy jedności i rozwojowi Ruchu. Centralna Diakonia Słowa, oprócz funkcji dostarczania podręczników i innych pomocy, jest również narzędziem pozyskiwania funduszy na funkcjonowanie Ruchu w wymiarze centralnym. Miejmy świadomość, że gdy robimy coś na własną rękę, bo może jest to szybciej czy taniej, to nie działamy na korzyść Ruchu, ale wręcz odwrotnie.
 2. Przygotowywanie i rozprowadzanie materiałów nowych. Faktem jest, że istnieją pewne braki w ofercie Centralnej Diakonii Słowa dotyczące pomocy formacyjnych na poszczególne stopnie. Proszę jednak, by zaspokajanie ich nie odbywało się w oderwaniu od CDS. Bardzo cenne jest to, że powstają i są wydawane, czasem w pięknej formie, nowe opracowania. Dobrze jednak by było, aby ta praca dokonywała się we współpracy z CDS i na zasadach wspólnie ustalonych.

Materiały te można zamawiać w Centralnej Diakonii Słowa – cds@oaza.pl.

18. Materiały do formacji w ciągu roku w dziecięcych wspólnotach Oaz Dzieci Bożych

Często padają pytania o nowe materiały do pracy formacyjnej w ciągu roku w ramach wspólnot Oaz Dzieci Bożych. Tymczasem zostały pięknie wydane podręczniki, autorstwa Josha McDowella, zawierające treści ewangelizacyjne, przeznaczone dla dzieci młodszych i starszych. W związku z tym, na okres studyjny trzech lat, dopuszczam te materiały do pracy formacyjnej w ciągu roku w ramach wspólnot Oaz Dzieci Bożych. Programy te zawierają po osiem spotkań w grupach dzieci młodszych i dzieci starszych.

Proszę moderatorów diecezjalnych, aby podczas najbliższych dni wspólnoty moderatorów i odpowiedzialnych oraz dni wspólnoty animatorów poinformowali w swoich diecezjach o możliwości wykorzystania tych pomocy formacyjnych. Wspólnoty, które skorzystają z tych propozycji spotkań, powinny na ręce moderatora diecezjalnego przekazywać uwagi odnośnie owocności tych materiałów w pracy formacyjnej z dziećmi we wspólnotach naszego Ruchu.

Josh McDowell, „Prawda czy fałsz. Przekonaj się, w co wierzysz i dlaczego?”, Wydawnictwo św. Jacka, Katowice 2006.

Na pozycję tę składają się trzy zeszyty (które można nabywać oddzielnie):

 1. Przewodnik dla prowadzącego
 2. Zeszyt ćwiczeń dla dzieci młodszych (I-III klasa)
 3. Zeszyt ćwiczeń dla dzieci starszych (IV-VI klasa)

Materiały te można zamawiać w Centralnej Diakonii Słowa – cds@oaza.pl.

19. Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

SPOTKANIA DLA POSŁUGUJĄCYCH w Diecezjalnych Diakoniach Oaz Rekolekcyjnych

OJDOR – Częstochowa, 21-23.10.2011 r.

OJDOR – Częstochowa, 3-5.02.2012 r. (Uwaga! Zmiana terminu!)

Ze względu na zmianę daty Kongregacji Odpowiedzialnych musieliśmy również zmienić datę lutowego OJDOR.

REKOLEKCJE ZIMOWE NA KOPIEJ GÓRCE

Noworoczna Oaza Modlitwy

Rekolekcje dla narzeczonych „Jak kochać i być kochanym”

W szkole modlitwy: „Umiłować adorację Najświętszego Sakramentu”

Rekolekcje dla przedsiębiorców „Zostań wspólnikiem Boga”

Rekolekcje ewangelizacyjne „Abym przejrzał”

Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD)

Rekolekcje tematyczne „Człowiek wiary konsekwentnej”, połączone z obchodami 25. rocznicy śmierci sługi Bożego ks. F. Blachnickiego

FUNDUSZ REKOLEKCYJNY

Zachęcamy do dalszego wspierania funduszu rekolekcyjnego, z którego chcielibyśmy dofinansowywać uczestników rekolekcji przybywających do nas, szczególnie zza wschodniej granicy, a także z innych krajów świata.

Wszelkie opłaty za rekolekcje organizowane przez CDOR dotyczą tylko utrzymania, noclegów i kosztów merytorycznych. Bardzo staramy się, by koszty rekolekcji były jak najniższe.

Każdemu, kto już złożył lub chciałby złożyć choćby „wdowi grosz” na fundusz rekolekcyjny składamy serdeczne Bóg zapłać! Jesteśmy wdzięczni nawet za najmniejsze ofiary składane na ten cel. W naszych codziennych modlitwach pamiętamy o wszystkich dobroczyńcach wspierających nas materialnie i duchowo.

Ofiarę na fundusz rekolekcyjny prosimy wpłacać na konto: 
Stowarzyszenie „DIAKONIA Ruchu Światło-Życie” – DOR 
Bank Spółdzielczy w Krościenku n. D., nr konta: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102 
z dopiskiem: ofiara na fundusz rekolekcyjny.

20. Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej

Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej prowadzi od lat specjalną formę dokształcania dla księży diecezjalnych i zakonnych pracujących w duszpasterstwie parafialnym, katechezie i wśród różnych ruchów kościelnych. Wśród uczestników są księża różnych pokoleń, także proboszczowie oraz księża z sąsiednich krajów. Studia w IFPL stanowią pierwszy etap czteroletniego programu niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Teologii KUL.

Zajęcia w Instytucie odbywają się podczas sześciu sesji w roku (w miesiącach: X, XI, II, IV, V, VI) trwających od środy rano do południa w piątek. Specyfiką studiów w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej są obok wykładów liczne ćwiczenia praktyczne odnoszące się do pracy w grupach zaangażowanego laikatu, a także zajęcia formacyjne i wspólnota liturgii dla samych duszpasterzy. Pragniemy także zapoznać studiujących z duchowością ruchów w Kościele.

Nabór kolejnych kandydatów na studia IFPL odbywa się co dwa lata – w roku akademickim 2012/2013 rozpoczyna się nowy cykl. Dlatego prosimy o uwzględnienie w różnych planach możliwości studium w IFPL dla moderatorów i duszpasterzy wspólnot kościelnych zarówno z diecezji jak i zakonów.

Strona internetowa: www.ifpl-kul.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do Komunikatu.

21. Ks. Wojciech Danielski

22. XXXVII Kongregacja Odpowiedzialnych

O szczegółach XXXVII Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie będę oczywiście informował w późniejszym terminie. Jednak w tym miejscu już chciałem zwrócić Waszą uwagę, że przyszłoroczna XXXVII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie odbędzie się tydzień wcześniej niż zazwyczaj, czyli w dniach 17-20.02.2012 roku. Termin ten został już uwzględniony w Kalendarzu pracy rocznej znajdującym się w Teczce roku, ale akcentuję to raz jeszcze, abyśmy tej zmiany nie przeoczyli w planowaniu różnych rekolekcji i spotkań wspólnot naszego Ruchu w rozpoczynającym się roku formacyjnym.

23. Podziękowanie za listy jedności

Na zakończenie Komunikatu nr 1/2011-2012 gorąco dziękuję za wszystkie listy jedności i inne wyraz pamięci, które przesłaliście na moje ręce podczas tegorocznych wakacji. Ufam, że owoce wakacyjnych rekolekcji będą widoczne w życiu wspólnot naszego Ruchu.

Życzę wszystkim wielkiej wytrwałości i wielu łask Bożych na drodze budowania żywego Kościoła poprzez wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Ufam, że Pan pobłogosławi „pomnożeniem” uczniów Pańskich w naszych wspólnotach. Bądźmy zatem „wsłuchani w głos Pana w Kościele”, by gorliwie pełnić Jego wolę!

Pan z Wami!

Ks. dr Adam Wodarczyk 
Moderator Generalny Ruchu Światło Życie

za oaza.pl