materiały formacyjne dla grup Dzieci Bożych (1 rok)

Mamy już studyjną wersję pierwszego roku formacji Dzieci Bożych

wszystkich animatorów prowadzących w ciagu roku grupki Dzieci Bożych proszę o zgłoszenie się abym mogłą przesłać proponowane materiały adres irbo@op.pl

 

Chcemy usystematyzować (i przygotować materiały) do pracy z dziećmi w ciągu roku dla naszej diecezji – Oaza Dzieci Bożych Projekt obejmuje trzyletni plan formacyjny, którego myślą przewodnią jest idea : DZIECIĘCTWA BOŻEGO. W każdym roku tam myśl przewodnia będzie rozważana pod innym kątem:

  • Rok I Dziecięctwo Boże w relacji do Ojca „Ad Patrem”

formacja skupiona wokół Słowa Bożego (Słowa życia), Słowo to przyjęte z wiarą czyni nas dziećmi Bożymi; wchodzimy w relację do Boga

  • Rok II Dziecięctwo Boże przez Syna „Per Filium”

formacja skupiona wokół liturgii i sakramentów, przez Sakramenty Chrystus daje nam udział w Swoim synostwie Bożym

  • Rok III Dziecięctwo Boże w Duchu świętym, we wspólnocie „In Spiritu, In Ecclesia”

Proponujemy by taki cykl był realizowany w kolejnych latach (powtarzany w cyklu trzyletnim) w całej diecezji, nawet jeśli dzieci nie przeszły formacji roku I przyjdą do grupki w II lub III roku.

Nadal poszukujemy chętnych do współpracy