Brak grafiki
Różności

Orędzie Benedykta XVI na 47. Dzień Środków Społecznego Przekazu

Drodzy Bracia i Siostry,

orędzie papieskie, Benedykta XVI, Dzień Środków Społecznego Przekazu

Przed Światowym Dniem Środków Społecznego Przekazu 2013 r. pragnę wam zaproponować kilka myśli na temat pewnego zjawiska, które ma coraz większe znaczenie, jeśli chodzi o sposób, w jaki dzisiaj ludzie komunikują się ze sobą. Chciałbym rozważyć rozwój cyfrowych sieci społecznościowych, które sprzyjają tworzeniu się nowej “agory” – otwartej przestrzeni publicznej, w której ludzie dzielą się swoimi pomysłami, informacjami, opiniami i gdzie mogą również powstawać nowe więzi i formy wspólnoty.

Przestrzenie te, kiedy są dowartościowane w sposób właściwy i zrównoważony, przyczyniają się do wspierania form dialogu i debaty. Jeśli dokonują się one z szacunkiem, dbałością o prywatność, odpowiedzialnością i poświęceniem prawdzie, mogą umacniać więzy jedności między ludźmi i skutecznie wspierać zgodę w rodzinie ludzkiej. Wymiana informacji może stać się prawdziwą komunikacją, kontakty mogą dojrzewać do przyjaźni, połączenia mogą ułatwić tworzenie wspólnoty. O ile powołaniem sieci jest realizacja tych wielkich możliwości,to osoby w niej uczestniczące muszą starać się być autentyczne, ponieważ w przestrzeniach tych nie tylko dzielimy się poglądami i informacjami, ale w ostateczności przekazujemy samych siebie.

[…]

Brak grafiki
Różności

Jeden z nas

ochrona życia, ustawa, aborcja, jeden z nas

Centralna Diakonia Życia zachęca wszystkich należących do Ruchu Światło-Życie do włączenia się w międzynarodową akcję „Jeden z nas”. Akcja wykorzystuje legalną drogę prawną obowiązującą w UE.

W myśl traktatu lizbońskiego każdy obywatel UE może zgłosić własny projekt zmian w prawie, pod warunkiem, że będzie on zgodny z przepisami i wartościami Unii oraz że podpisze się pod nim milion obywateli z przynajmniej siedmiu krajów członkowskich.

[…]

Brak grafiki
Różności

Potrzeba waszej odwagi – wspomnienie ks. kard. Józefa Glempa

wspomnienie kardynała Józefa Glempa

W środę 23 stycznia 2013 r. w godzinach wieczornych odszedł do Pana Kardynał Józef Glemp Prymas Senior. Dziękujmy Panu za jego Życie. Prośmy o radość wieczną. Pamiętajmy, że ks. Prymas zawsze był życzliwy dla Ruchu Światło-Życie. Wiele razy odwiedzał oazy wakacyjne, przewodniczył Dniom Wspólnoty.

Poniżej prezentujemy wywiad z kardynałem, jego homilie, plan uroczystości pogrzebowych.

[…]