Promocja Pielgrzymki 6 czerwca 2009 + Biuro Pielgrzymkowe

6 czerwca odbywa się Pielgrzymka Ruchów i wspólnot do Warszawy upamiętniająca 30 rocznicę wołania Jana Pawła II o wylanie Ducha . W związku z tym, że jest to najważniejsze wydarzenie 30 lecia – wspólna kontynuacja modlitwy Jana Pawła II, chcemy przygotować promocję tego wydarzenia.

19 stycznia odbędzie się spotkanie – warsztaty "burzo-mózgowe", na których chcielibyśmy wypracować kierunki promocji Pielgrzymki. Jeżeli masz czas i chcesz się zaangażować w program promocji, zapraszam!

pl. Narutowicza
ul. Grójecka 38
dom parafialny (I piętro, sala Jana Pawła II)

19 stycznia, poniedziałek, godz. 18

Już jest otwarte Biuro Pielgrzymkowe🙂
Nadal szukamy osób, które mogą podjąć dyżur w tym biurze! Na chwilę obecną są 3 chętne osoby – to za mało!

Czym się zajmujemy!!!
– pracą administracyjną,
– przygotowaniem wolontariatu (na placu i wokół placu; na trasie marszu gwiaździstego rano 6 czerwca, przygotowanie z proboszczem noclegów dla pielgrzymów- po komunikacie z Kurii ),

Prosimy chętnych, którzy chcą zaangażować się w pracę w biurze o kontakt:
jjleszek@gmail.com

lub prosimy o zgłoszenia bezpośrednio do biura:
783 396 090
plac Narutowicza, ul Grójecka 38, sala Jana Pawła II (I piętro)

Z Panem Bogiem
Marek Seretny – główny koordynator przygotowań Pielgrzymki
marekseretny@warszawa.oaza.pl