Życzenia dla członków RUCHU


Warszawa, Narodzenie Pańskie 2007.

  

 „ Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało miedzy nami.”

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy członkowie Ruchu Światło-Życie,

 

 
Przez Wcielenie Swojego Syna Bóg realizuje obietnice proroków o przyjściu Zbawiciela, którego wyczekują ludzie dotknięci grzechem. Przyjście Zbawiciela to wielki znak nadziei. Ojcze Święty Benedykt XVI napisał w swojej encyklice: została nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić czoło naszej teraźniejszości: teraźniejszość, nawet uciążliwą, można przeżywać i akceptować, jeśli ma jakiś cel i jeśli tego celu możemy być pewni, jeśli jest to cel tak wielki, że usprawiedliwia trud drogi.”
Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego życzę wszystkim członkom Ruchu Światło-Życie, aby nadzieja płynąca z tego, że Zbawiciel przyszedł dla zbawienia ludzi umacniała do pracy i poświęcenia dla Kościoła Powszechnego. Niech Maryja swoim wstawiennictwem wyprasza Wam wszelkie potrzebne łaski.
 
 
Ks. Andrzej Pawlak