Oczekiwanie na Zesłanie Ducha Świętego: poniedziałek – sobota

duszekPoniedziałek

Św. Paweł spotkał w Efezie chrześcijan, którzy nawet nie słyszeli, że istnieje Duch Święty. Myśmy słyszeli, ale czy nim żyjemy, czy pozwalamy Mu działać w nas i przez nas? Nieraz zwyciężają nasze słabości, w mniejszym lub większym stopniu zdradzamy Chrystusa. Błagajmy o Ducha Świętego, który może z nas uczynić świadków Jezusa, wiernych do Końca.

Wtorek

Droga w Duchu Świętym nie prowadzi do ziemskiej nagrody. Św. Paweł, żegnając się z Kościołem w Efezie wie, że czekają go więzy i utrapienia, bo taka jest droga chwały, o którą modlił się Chrystus w Wieczerniku, o którą modli się dla nas dzisiaj. Droga ta niepokoi nas, budzi obawę, może nawet lęk. Jesteśmy przecież ludźmi. Chrystus pragnie nas umocnić Swoim Duchem zwłaszcza w Eucharystii. Otwórzmy się na Ducha Świętego, błagajmy: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, jaką my jesteśmy.

Środa

Chrystus w Duchu Świętym gromadzi nas w Kościele, aby zjednoczyć nas w prawdzie. Tak było od początku, tak jest dzisiaj. Historia świadczy, że jedność tę nieraz starano się rozerwać, zniszczyć. Nierzadko z zewnątrz, wtrącając na przykład do więzień. Dziś też słyszymy o prześladowaniach chrześcijan, o wiezieniu wyznawców Chrystusa. Najsmutniejsze jest jednak rozbicie jedności przez odejście od prawdy objawionej w Chrystusie przez samych uczniów Jezusa. Chrystus zmartwychwstały, obecny wśród nas pragnie dzisiaj szczególnie obdarzyć nas Duchem Prawdy. Módlmy się dzisiaj: Przyjdź Duchu Święty, Duchu Prawdy i doprowadź nas do całej prawdy.

Czwartek

Św. Paweł postawiony przed trybunałem rzymskim w Jerozolimie, wykorzystuje różnice przekonań między saduceuszami i faryzeuszami. W ten sposób obrazuje nam dobitnie, jak bezowocny jest trud ludzi żyjących w niezgodzie. Módlmy się dzisiaj żarliwie razem z Jezusem: Boże, Ojcze nasz, spraw, abyśmy byli jedno, aby świat poznał w ten sposób, że Bóg posłał na świat Chrystusa obecnego w Kościele. Duchu Święty, Duchu Jedności przyjdź i zjednocz wszystkich uczniów Jezusa.

Piątek

Każdy piątek, także w okresie Pięćdziesiątnicy Radości Paschalnej, przypomina nam miłość Jezusa objawioną w sposób szczególny na krzyżu. Przez krzyż, Chrystus uczynił nas Królestwem i kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Dzisiaj, pytając trzykrotnie Piotra: Czy kochasz mnie, pyta i nas, czy pragniemy iść drogą Jego Miłości? Czy pragniemy miłością odpowiadać na Jego miłość i w duchu miłości budować Jego królestwo w nas, chociażby to kosztowało nas tak drogo jak świętego Piotra? „Nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś oddaje swoje życie…”

Przyjdź Duchu Święty, Duchu Miłości i rozpal w nas ogień Swojej miłości!

Sobota

Jutro ostatni dzień Pięćdziesiątnicy Paschalnej. Przed nami jest jednak dalsza pielgrzymka przez ziemię. Zależy ona od daru Bożej Miłości i od naszego zaangażowania się w Boże drogi. Nasza droga powinna być wiernym wstępowaniem w ślady Chrystusa i niestrudzonym apostolstwem jak życie św. Pawła. Świadomi swej niewystarczalności, szczególnie żarliwie błagajmy o dar Ducha Świętego, który niechaj skruszy naszą ludzką zarozumiałość i otworzy nas dla Boga. To właśnie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego Jan Paweł II wołał na Placu Zwycięstwa: „Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.”  Wołanie o Ducha Świętego w Wigilię Jego Zesłania ma szczególną moc. Dziś jest ten dzień.

ks. Andrzej Pawlak