Podsumowanie Oaz Rekolekcyjnych – 03.09

Diecezjalne Podsumowanie Oaz Rekolekcyjnych odbędzie się 3 września w Laskach w kościele Matki Boskiej Królowej Meksyku.

PLAN PODSUMOWANIA OAZ

9:15 Przyjazd autobusu
9:30 Przygotowanie Eucharystii
9:50 Zawiązanie wspólnoty
10:00 Eucharystia
11:30 Agapa
12.30 Podsumowanie oaz rekolekcyjnych z podziałem na Domowy Kościół i oazę indywidualną