Ruszają zapisy na RAFĘ i UKWIAŁ 2022/2023

Już niedługo zaczynamy rok formacyjny. By formować innych, animator sam musi się formować…

Zapraszamy do zgłaszania się na RAFĘ i UKWIAŁ! Zapisy trwają do 4 września.

Link do formularza poniżej: https://forms.gle/aE1jyu4YEjiNvoro9

RAFA (Rok Aktywnej Formacji Animatorów) jest miejscem wprowadzania w posługę animatorską z jednoczesnym zapewnieniem formacji po ONŻ III°. Trwa 1 rok. Składa się z regularnych (odbywających się co 2 tygodnie) spotkań w grupach i 5 weekendowych zjazdów.

Ukończenie RAFA-y (wzięcie udziału we wszystkich zjazdach i spotkaniach) pozwala na przyjęcie błogosławieństwa do posługi animatorskiej w Krościenku.
UKWIAŁ (Upragniony Krąg Wspólnot Inicjujący Animatorską Łączność) jest zalecaną w naszej diecezji formą formacji permanentnej dla animatorów. Spotkania mają na celu zapewnić miejsce wzrostu dla osób na co dzień posługujących w swoich wspólnotach oraz budować jedność z innymi animatorami z sąsiednich parafii.
Choć zgłoszenia są indywidualne, to prosimy zwrócić uwagę, że najlepiej zgłaszać się na UKWIAŁ wspólnie z innymi animatorami ze swojej wspólnoty.