Podsumowanie roku pracy 2015/16 – DK AW w liczbach

Drodzy,

z końcem sierpnia 2016, jak co roku przekazaliśmy do Sekretariatu DK w Krościenku nad Dunajcem, sprawozdania dotyczące statystyk Domowego Kościoła w naszej archidiecezji. Sprawozdania te zawierają dane przedstawiające liczbę kręgów i uczestników DK AW oraz udział małżeństw w rekolekcjach formacyjnych, tematycznych i ewangelizacyjnych w ciągu roku formacyjnego 2015/2016.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.


Kręgi DK AW w roku formacyjnym 2015/2016

Kregi 2015 16 DK AWW naszej diecezji funkcjonuje 256 kręgów (liczba ta wzrosła o 17 kręgów w odniesieniu do poprzedniego roku formacyjnego), z czego w 194 kręgach macierzystych formuje się 1920 osób (ok. 960 małżeństw) (o 142 osoby więcej w stosunku do poprzedniego roku formacyjnego), z czego 124 kręgi przeżyły I i II rok pracy czyli istnieje co najmniej 3-4 lata (nie licząc okresu ewangelizacji i pilotażu).

Po formacji podstawowej (I i II rok pracy, OR I, II i III oraz ORAR I i II) jest jedynie 217 osób (nieco ponad 100 małżeństw) czyli ok. 10% członków DK AW. 11 parom rejonowym pomagają 32 pary łącznikowe.

W minionym roku formacyjnym w naszej diecezji 22 pilotowane kręgi podjęły decyzję o formowaniu się według charyzmatu Światło-Życie i zostały przyjęte do Domowego Kościoła podczas Rejonowych Dni Wspólnoty.

Obecnie w 11 rejonach diecezji pilotowane są 62 kręgi. Potrzeby pilotażowe są jak widać ogromne, gdyż zainteresowanie formowaniem się w DK rośnie, a w naszej diecezji 91 małżeństw przeżyło „Sesję o pilotowaniu nowych kręgów” tzn. zostało przygotowanych do wprowadzenia nowych małżeństw w życie charyzmatem Światło-Życie w ramach formacji w Domowym Kościele.

 

Rekolekcje DK AW w roku formacyjnym 2015/2016

Rekolekcje 2015 16 DK AWW minionym roku formacyjnym, dzięki wspaniałym kapłanom (19 księży poprowadziło rekolekcje), gotowości do służby i otwartym sercom wielu małżeństw oraz młodzieży, które podjęły się poprowadzenia rekolekcji jako pary prowadzące (21 małżeństw), lub służyły jako pary animatorskie, diakonia muzyczna lub wychowawcza (razem we wszystkich turach rekolekcyjnych w diakoniach służyło prawie 200 osób), a także dzięki udziałowi kleryków po IV roku z warszawskiego Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego, Domowy Kościół naszej archidiecezji przeżył w listopadzie 2015, w ferie zimowe 2016 oraz w czasie wakacji 2016:

13 tur rekolekcji formacyjnych: 5 tur OR I, 2 tury OR II, 1 tura OR III, 2 tury ORARu I i 2 tury ORARu II,

3 tury rekolekcji tematycznych,

7 tur rekolekcji ewangelizacyjnych.

Razem w rekolekcjach organizowanych przez naszą diecezję wzięło udział 355 małżeństw (710 osób) i 636 dzieci, a ponad 90 małżeństw wyjechało na rekolekcje z innymi diecezjami.

Relacje i świadectwa rekolekcyjne będzie można niedługo przeczytać na stronie DK AW.

Chwała Panu!

Monika i Radek Galbarczyk
ustępująca para diecezjalna DK AW