URSYNÓW – kręgi 2016/2017

Rejon Ursynów
Podrejon Mokotów Górny
Lp. animatorzy ks. moderator parafia kręgu
1. Krystyna i Henryk Owczarek x św. Maksymiliana Kolbego
3. Ewa i Mariusz Obara ks. Antoni Piotrowski międzyparafialny
4. Barbara i Robert Gaweł ks. Maciej Wiącek św. Maksymiliana Kolbego
5. Małgorzata i Krzysztof Górajec ks. Artur Patrejko św. Apostołów Piotra i Pawła
6. Monika i Tomasz Pałgan x NMP Matki Kościoła
7. Urszula i Maciej Kaczmarek ks. Grzegorz Michalczyk św. Maksymiliana Kolbego
8. Justyna i Krzysztof Wiśniewscy ks. Krzysztof Sroka Matki Bożej Anielskiej
Podrejon Mokotów Dolny
Lp. animatorzy ks. moderator parafia kręgu
1. Elżbieta i Mirosław Wrotek ks. Paweł Skonieczny międzyparafialny
2. Agnieszka i Bartosz Rutkowscy ks. Wojciech Koszutski św. Tadeusza Apostoła
3. Paulina i Przemysław Andrzejewscy ks. Paweł Skonieczny NMP Matki Miłosierdzia
4. Agnieszka i Adam Skutnik ks. Rafał Bogdański św. Stefana
Podrejon Ursynów Płn.
Lp. animatorzy ks. moderator parafia kręgu
1. Justyna i Arkadiusz Witek x św. Tomasza Apostoła
2. Maria i Piotr Poncyljusz ks. Marcin Klotz międzyparafialny
3. Grażyna i Mirosław Cwalina x św. Tomasza Apostoła
4. Nina i Tomasz Krzyżewscy ks. Marcin Klotz Wniebowstąpienia Pańskiego
5. Joanna i Marcin Chrapkowie ks. Paweł Sobstyl Wniebowstąpienia Pańskiego
6. Agata i Maciej Graczyk ks. Paweł Sobstyl Wniebowstąpienia Pańskiego
Podrejon Wilanów
Lp. animatorzy ks. moderator parafia kręgu
1. Joanna i Łukasz Marczak ks. Mariusz Żołądkiewicz Bożej Opatrzności
2. Katarzyna i Adrian Sinkowscy ks. Andrzej Persidok międzyparafialny
3. Anna i Dariusz Kamińscy ks. Marcin Loretz międzyparafialny
4. Elżbieta i Artur Redzimscy ks. Mariusz Żołądkiewicz Bożej Opatrzności
5. Ilona i Marcin Haraźny ks. Mariusz Żołądkiewicz Bożej Opatrzności
6. Paulina i Marcin Lisicowie ks. Paweł Bijak Posłania Uczniów Pańskich
7. Marta i Jan Oprządek ks. Mariusz Żołądkiewicz Bożej Opatrzności
8. Anna i Łukasz Szrawara ks. Andrzej Persidok Bożej Opatrzności
9. Anna i Adam Jabłońscy ks. Michał Dubicki św. Anny