Relacja z Powakacyjnego Dnia Wspólnoty

Przy pięknej pogodzie oraz sporej frekwencji w niedzielę 4 września w Świątyni Opatrzności Bożej odbył się Powakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie.

Już od początku można było poczuć wielki entuzjazm i radość ze spotkania. Szczególne powody do wspominania mieli Ci, którzy przeżyli wspólnie rekolekcje organizowane przez naszą Archidiecezję. Cieszyliśmy się swoją obecnością, rozmowami, śpiewem a nawet tańcem. Dane nam było poczuć się prawdziwą wspólnotą w Jezusie Chrystusie.

Po spotkaniu w oazach średnich, odmówiliśmy wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie wzywaliśmy Ducha Świętego, aby nas zjednoczył i był Panem danego nam czasu i miejsca.

Po zawiązaniu wspólnoty wysłuchaliśmy świadectw uczestników rekolekcji młodzieżowych oraz małżeńskich Domowego Kościoła. Wszyscy głoszący świadectwa z rekolekcji wspominali o tym, jak byli zbudowani przeżyciami i treściami z nich płynącymi, a także jak bardzo wiele wniosły one w ich życie.

Centralnym punktem spotkania była Msza Święta pod przewodnictwem moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie – ks. Marka Traczyka. W wygłoszonej homilii ks. Marek zachęcał, by owoce rekolekcji trwały w nas jak najdłużej. W nawiązaniu do Ewangelii (Łk 14, 25-33) przypominał o znaczeniu priorytetów w naszym życiu. Przypomniał, że jeżeli w życiu Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu.

Przed zakończeniem Eucharystii miało również miejsce przekazanie posługi dwóm nowym parom rejonowym dla rejonu Piaseczno oraz Warszawa Centrum.

Na zakończenie odbyła się prezentacja diakonii diecezjalnych. Warto również zaznaczyć, że w czasie Powakacyjnego Dnia Wspólnoty Diecezjalna Diakonia Miłosierdzia prowadziła zbiórkę „Podziel się z maluchem – przywieź pieluchę”.

Dar spotkania z drugim człowiekiem we Wspólnocie napełnił nas wszystkich ogromną radością i wdzięcznością Panu Bogu za Ruch Światło-Życie.

Renata i Robert Sasinowie
nowo powołana para rejonowa w Rejonie Centrum DK

Fot. M. Loretz