RT „Odnowienie jedności małżeńskiej” Kamianna, 25-31.01.2015 – relacja Doroty i Marka Grzechocińskich

RT Kamianna 11W tym roku, w dniach 25–31 stycznia, odbyły się w Kamiannej koło Krynicy rekolekcje tematyczne: „Odnowienie jedności małżeńskiej”. Ich celem było pogłębienie relacji małżeńskich w oparciu o żywe i skuteczne Słowo Boże. Przekonani, że nasza ludzka słabość nie tylko nie jest przeszkodą na drodze do Boga, ale przyjmowana w prawdzie, pokorze i cierpliwej pracy nad sobą może doprowadzić małżonków do świętości, ufni w Boże prowadzenie, przeżyliśmy bogaty w doświadczenia tydzień.

RT Kamianna 7Na drodze odkrywania, jak żyć Słowem Bożym w codzienności naszym przewodnikiem zgodził się zostać Ks. Paweł Walkiewicz, moderator Rejonu Południowego RŚŻ. Podczas codziennych konferencji, przygotowanych z niezwykłą starannością, korzystaliśmy z jego osobistych doświadczeń związanych z Lectio Divina.

Program rekolekcji został wzbogacony o kilkugodzinne warsztaty małżeńskie, obejmujące takie zagadnienia, jak: znaczenie wartości i potrzeb w pokonywaniu kryzysów, świadomość i rola uczuć, zasady dobrej komunikacji. Poprowadziła je doświadczona pedagog, specjalistka do spraw terapii emocjonalnej, mediator, edukator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, Halina Czerwińska, żona i mama pięciorga dzieci.

W rekolekcjach wzięło udział 12 małżeństw, a wraz z nimi 31 dzieci. Jako animatorzy kręgów podjęli posługę: Hania i Krzysztof Nieznańscy, Elżbieta i Wojciech Mrowiec oraz Magdalena i Marcin Gutowscy.

RT Kamianna 1Muzycznie wsparli nas Mariola i Piotr Onisk wraz z dziećmi.

Odpowiedzialną i ofiarną służbę w diakonii wychowawczej podjęli Dorota i Witek Kalatowie wraz z dziećmi Mateuszem i Olą.

Doświadczyliśmy skupienia i modlitwy, bliskości Pana podczas codziennej Eucharystii, radości i odpoczynku, pogłębienia jedności małżeńskiej poprzez adorację Najświętszego Sakramentu i dialog. Ważna była również możliwość przeżycia dobrego czasu z dziećmi, które także wiele radości czerpały z bycia razem ze sobą.

Temu zaś, który mocą działając w nas może uczynić nieskończenie więcej niż my prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.

RT Kamianna 4Dorota i Marek Grzechocińscy
para prowadząca

Świadectwo Dominiki i Rajmunda Wilamowskich ==>

Świadectwo Iwony i Roberta Maszaro ==>

 

 

 

RT Kamianna 10RT Kamianna 5