Słowo Moderatora Diecezjalnego DK AW na rok formacyjny 2013/2014

Moje Drogie Rodziny Domowego Kościoła Archidiecezji Warszawskiej,

W niedzielę 8 września przeżywaliśmy powakacyjny dzień wspólnoty w Niepokalanowie. Była to okazja, aby powrócić do przeżyć związanych z oazami wakacyjnymi. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy w nich uczestniczyli doświadczyli działania Boga swoim sercu i w całej swojej rodzinie. Było to zapewne doświadczenie wspólnoty Kościoła, której Ruch Światło-Życie jest żywą częścią.

Podczas dnia wspólnoty w Niepokalanowie dokonało się przekazanie posługi nowej parze diecezjalnej, Monice i Radkowi Galbarczykom. Z rąk biskupa Tadeusza Pikusa otrzymali oni misję, której udzielił im nasz ordynariusz Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski.

 

 

2013 Dekret MiRG

Ustępująca para Beata i Jarosław Bernatowiczowie otrzymali podziękowania za trzyletnią posługę pary diecezjalnej.

2013 podziekowania Bernatowicz

Obydwa dokumenty są znakiem jak ważny dla Naszego Biskupa jest Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. Ksiądz Kardynał pokłada wielką nadzieję w rodzinach Ruchu Światło-Życie, czego dawał wyraz na różnych spotkaniach całego Ruchu, jak i wielu spotkaniach z odpowiedzialnymi za Ruch w diecezji.

domek zlotyIdąc za pragnieniem Naszego Biskupa, które jest odbiciem pragnienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, podejmijmy w tym roku formacyjnym jeszcze większy wysiłek pełnienia woli Bożej w naszym życiu. Proszę Was wszystkich, abyście z nowym zapałem podjęli formację w Waszych rodzinach. To rodzina jest podstawową komórką Kościoła i to tu dokonuje się wzrost duchowy osób tworzących rodzinę. Ona jest także podstawową grupą formacji w ramach Domowego Kościoła. Namiot spotkania, modlitwa małżeńska, modlitwa rodzinna, regularna lektura Pisma Świętego, dialog małżeński i reguła życia to szansa, aby każda rodzina, na wzór Świętej Rodziny, stała się miejscem radości, miłości, pokoju i doświadczenia obecności Boga. Comiesięczne spotkania niech będą wzajemnym ubogaceniem i mobilizacją do pracy w ciągu miesiąca. Pamiętajmy, aby przygotować się do spotkania kręgu i ustalić ze współmałżonkiem, co będzie treścią Waszego dzielenia życiem i zobowiązaniami. Zapoznajmy się z tematem, który będzie poruszany w części formacyjnej. Od przygotowania każdego uczestnika spotkania zależy jego owocność. Jest to także wyraz wzajemnej odpowiedzialności i szacunku do siebie nawzajem.

Wakacje dopiero się zakończyły, ale już dziś postawmy sobie pytanie, na jakie rekolekcje wyjedziemy w tym roku formacyjnym. Mogą to być rekolekcje w ciągu roku albo oazy wakacyjne. Dobrze wiemy jak ważne i owocne są rekolekcje piętnastodniowe. Niech każdy zapyta siebie: Kiedy byłem ostatni raz na oazie piętnastodniowej? Często pewien zastój w rozwoju duchowym jest związany z brakiem doświadczenia długiej oazy. Nic nie zastąpi tego doświadczenia Oazy Żywego Kościoła. Proszę również małżeństwa, które mają już wystarczające doświadczenie na drodze Domowego Kościoła o podjęcie posługi na rekolekcjach zarówno śródrocznych jak i wakacyjnych. Nie trzeba czekać aż ktoś poprosi, można, a nawet trzeba zgłosić się samemu. Pamiętajmy, że dając otrzymujemy, jak powiedział nasz Pan: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”(Dz 20,35).

Na koniec proszę wszystkich o modlitwę, zwłaszcza za Monikę i Radka, a także za mnie, oraz za wszystkie pary podejmujące posługę w tym roku przede wszystkim pary rejonowe, łącznikowe, animatorskie, pilotujące, posługujące w diakoniach a także podejmujące najróżniejsze posługi w Domowym Kościele. Pamiętajmy też w modlitwach o całym Ruchu Światło-Życie, szczególnie prosząc o jego jedność. Módlmy się za cały Kościół: Papieża Franciszka, Naszego Biskupa Kazimierza i wszystkich, którzy tworzą razem z nami wspólnotę wiary w Jezusa Chrystusa.

Ks. Andrzej Pawlak
Moderator Diecezjalny DK AW