Warsztaty dla par prowadzących RE, 23.09.2013 – relacja Hani i Krzysztofa Nieznańskich

RE warsztaty 2013 09 1W dniu 23 września 2013 roku odbyły się warsztaty dla małżeństw, które podjęły się poprowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych w diecezji warszawskiej w roku formacyjnym 2013/14. Gościła nas parafia św. Anny w Piasecznie.

Warsztaty przygotowali i poprowadzili Beata i Jarek Bernatowiczowie wraz z księdzem Andrzejem Pawlakiem. Swoim świadectwem wsparli ich Monika i Maciej Puchniewiczowie.

RE warsztaty 2013 09 2W spotkaniu wzięło udział 7 małżeństw, które będą odpowiedzialne za przygotowanie rekolekcji ewangelizacyjnych w poszczególnych miesiącach roku formacyjnego. Rozpoczęliśmy od zapalenia świecy i modlitwy do Ducha Świętego. Prosiliśmy, aby nas wspierał, prowadził i umacniał.

Beata i Jarek podzielili się z nami wiedzą niezbędną do przygotowania i poprowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych. Podkreślili znaczenie kerygmatu jako Bożego sposobu na spotkanie z Chrystusem, który jest Miłością, który jest blisko, który jest gotowy przemieniać nasze życie. Owocem tego spotkania ma być przyjęcie Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela, a także zaproszenie Go do naszego życia.

RE warsztaty 2013 09 3Szczególną uwagę zwrócono na to, że rekolekcje ewangelizacyjne są przeznaczone także dla małżeństw, które nie są jeszcze związane z żadną wspólnotą, małżeństw poszukujących dopiero swojej drogi w Kościele. Omówione zostały również sprawy organizacyjne i formalne, które jak się okazało są sporym wyzwaniem.

Monika i Maciek, którzy już prowadzili rekolekcje ewangelizacyjne, podzielili się z nami swoim doświadczeniem związanym z ich organizacją, dając przy tym wiele praktycznych wskazówek.

Dziękując za te warsztaty wierzymy, że z mocą Ducha Świętego uda się wszystkim małżeństwom poprowadzić rekolekcje ewangelizacyjne na chwałę Bożą.

Hanna i Krzysztof Nieznańscy