Życzenia

Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu.
Mk 16, 6

Jezus Zmartwychwstały pozwala się znaleźć tym, którzy Go szukają. Niech udziela Wam swojego błogosławieństwa i łaski tak, abyście byli zawsze przy Nim i w ten sposób mogli czerpać owoce nad Jego zwycięstwem na grzechem i śmiercią.

ks. Marcin Loretz
Moderator Diecezjalny
Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej