Odpowiedzialni wobec stworzenia

Choć od ostatniego Dnia Wspólnoty upłynął miesiąc zapraszamy, by wrócić pamięcią do tego przeżycia… Zapraszamy do lektury relacji z Dnia Wspólnoty (poniżej) i obejrzenia krótkiego reportażu wideo.

Na wstępie jednak dziękujemy wszystkim, którzy poprzez transmisję jednoczyli się w modlitwie ze zgromadzonymi w Parafii MB Królowej Meksyku w Laskach. Było nas w sumie kilkaset osób!

Dzień Wspólnoty w czasie pandemii

W dniu 26 kwietnia br. z uwagi na trwającą w kraju epidemię koronawirusa i ograniczenie liczby wiernych dopuszczonych do udziału we mszach świętych nie odbyły się zaplanowane Rejonowe Dni Wspólnoty. W ich miejsce w Parafii MB Królowej Meksyku w Laskach zorganizowany został Dzień Wspólnoty dla całej Archidiecezji. Wydarzenie to było transmitowane za pośrednictwem Internetu i zgromadziło łącznie kilkaset osób.

Dzień Wspólnoty rozpoczął się powitaniem i wprowadzeniem ks. Marcina Loretza – Moderatora RŚŻ AW i zapaleniem przez Parę Diecezjalną, Anię i Piotra Zadrożnych, Świecy Oazy. Po przeplatanej śpiewem modlitwie Ania Pełka wygłosiła katechezę nt. „Odpowiedzialni wobec stworzenia”. Nawiązując do słów papieża Franciszka z encykliki Laudato si’ mówiła m.in. o pełnej miłości relacji Stwórcy do stworzenia, o wyjątkowości człowieka w świecie stworzeń i odpowiedzialności, jaka z niej wypływa. Wskazywała, że odpowiedzialność ta powinna być realizowana na trzech poziomach: miłości do Boga, drugiego człowieka i przyrody. Praktyczną realizacją tej odpowiedzialności w życiu dzielił się ze zgromadzonymi Tomek Stempkowicz. Podczas następującego potem Namiotu Spotkania rozważaliśmy fragment z Księgi Daniela (Dn 3, 56-57) oraz p. 211 i 212 encykliki Papieża Franciszka Laudato si’.

Kluczowym momentem Dnia Wspólnoty była Msza Święta koncelebrowana przez ks. Marcina Loretza, ks. Pawła Witkowskiego (Moderatora DK AW) oraz ks. Grzegorza Demczyszaka. Podczas Eucharystii modliliśmy się w intencji całego RSŻ AW, w szczególny sposób powierzając Panu Bogu możliwość zorganizowania tegorocznych rekolekcji wakacyjnych. W homilii ks. Marcin Loretz przestrzegał przed przyjmowaniem postawy uczniów, którym w drodze do Emaus Zmartwychwstały tłumaczył Pisma – postawy smutku, zamknięcia na Boże Słowo, oczekiwań względem Pana Boga. Celebrans wzywał do uważnego wsłuchiwania się w to, co Pan Bóg do nas mówi, bez uprzedzeń czy własnych pomysłów. Na koniec kazania Moderator RŚŻ AW podkreślił, że gotowość do podjęcia tego, do czego Bóg nas wzywa jest błogosławieństwem i szansą na przetrwanie, także w tym trudnym czasie, którego obecnie doświadczamy. W modlitwie powszechnej prosiliśmy Pana m.in. o wygaśnięcie epidemii i obfity deszcz, ratujący od klęski suszy. Na zakończenie Mszy Świętej ks. Marcin Loretz zachęcał do trwania w radości Zmartwychwstania.