DDW w Niedzielę Chrztu Pańskiego – relacja

W Niedzielę Chrztu Pańskiego, 8 stycznia 2023 roku, wspólnota Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej zgromadziła się w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela na corocznym spotkaniu z kard. Kazimierzem Nyczem.

Diecezjalny Dzień Wspólnoty rozpoczął się wspólną modlitwą. Następnie w znaczenie obchodzonego święta Chrztu Pańskiego w liturgii i w życiu Ruchu wprowadziła nas konferencja Wojtka Matusiaka (DDL). Mówił w niej m.in. o posłuszeństwie, którego jako wspólnota uczymy się z postawy Chrystusa Sługi i które realizujemy poprzez posłuszeństwo naszemu biskupowi. Na zakończenie przywołał dwie bardzo bliskie Ruchowi wspólnoty, które również biorą za wzór Chrystusa Sługę, czyli Unię Kapłanów Chrystusa Sługi (których w szczególny sposób tego dnia otaczamy pamięcią i modlitwą) oraz Instytut Niepokalanej Matki Kościoła.

Po konferencji i przygotowaniu śpiewu  rozpoczęła się Msza święta, której przewodniczył bp Rafał Markowski. W homilii hierarcha przywołał trudne momenty w dziejach Kościoła z przełomu XII i XIII wieku, kiedy niszczył go kryzys wiary, moralności i upadek dobrych obyczajów. Zauważył, że to właśnie w tych czasach Pan Bóg wezwał św. Franciszka najpierw do osobistego nawrócenia, następnie do naprawy Kościoła. Zwrócił uwagę, że naprawę Kościoła jako wspólnoty święty z Asyżu rozpoczynał zawsze od siebie, nie krytykując innych, ale starając się tym bardziej upodobniać do Chrystusa, im więcej docierało do niego wieści o kryzysie.

Odnosząc się do nas – zebranych w katedrze przedstawicieli RŚŻ AW – Biskup zauważył, że konsekwencją sakramentu Chrztu Świętego, przez który włączeni zostaliśmy we wspólnotę Kościoła, jest odpowiedzialność. Zwrócił uwagę, że każde uczynione przez nas dobro ubogaca nas samych, jednocześnie umacniając cały Kościół. I analogicznie, każdy nasz grzech jest zarazem naszym osobistym dramatem – zerwaniem więzi z Chrystusem – jak i osłabia cały Kościół. Biskup podkreślił, że nie jest więc bez znaczenia, jak żyjemy. Nasze osobiste uświęcenie i kondycja naszej wiary ma przełożenie na wiarę całego Kościoła. Kapłan przypomniał, że tę zależność doskonale rozumiał Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, zabiegając w trudnych realiach historycznych, w których dane mu było żyć, o formację dzieci i młodzieży oraz broniąc fundamentów rodziny i małżeństwa.

Na zakończenie homilii bp Markowski podziękował dobremu Bogu za ks. Franciszka Blachnickiego, ks. Wojciecha Danielskiego, moderatorów krajowych i diecezjalnych RŚŻ, księży opiekunów i świeckich – wszystkich, którzy stanowili i stanowią o 50 latach historii RSŻ w archidiecezji warszawskiej, za ich świadectwo wobec świata i trud formacji, pracy wewnętrznej, która przekłada się na życie Kościoła. Biskup prosił dobrego Boga o świętość dla nas i dar żywej wiary, która wyraża się w codziennym powtarzaniu na nowo: „Jezu, Ufam Tobie” i powierzaniu Mu swojego życia.

Pod koniec Eucharystii do naszego zgromadzenia dołączył kard Kazimierz Nycz. On też po Mszy św. skierował do nas słowo. Przywołał w nim swoje osobiste doświadczenie spotkania z ks. Franciszkiem Blachnickim, jego zapał i przekonanie o konieczności ożywienia Kościoła poprzez duszpasterstwo młodzieży i deuterokatechumenat rodzinny. Metropolita warszawski wyraził nadzieję, że będziemy wcielać te idee w życie. Na zakończenie kard. Nycz podzielił się z nami chlebem.
W trakcie Dnia Wspólnoty byliśmy także  świadkami przekazania świecy oazy ORAR 2 stopnia małżeństwu Monice i Mariuszowi Kłykocińskim – moderatorom zaplanowanej na ferie oazy rekolekcyjnej.

Spotkanie w katedrze było przeżyciem radosnym i umacniającym, doświadczeniem wspólnoty i jedności Ruchu Światło-Życie. Dla wielu z nas stanowić może zachętę do większej gorliwości i pełniejszego życia charyzmatem. Nie bez powodu… Tegoroczny DDW przypadł w 50. rocznicę pierwszej oazy wakacyjnej w naszej diecezji i pół wieku od ustanowienia Aktu Konstytutywnego Ruchu Światło-Życie. Taki jubileusz zobowiązuje.

Karina (DKS)

Fot. Maciej Loretz