DWAiD, 12.10.2013 – relacja Kasi i Marka Korczyńskich

DWAiD 2013 10 12 10

Pierwszy w tym roku formacyjnym Diecezjalny Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii odbył się w sobotę 12 października w parafii św. Anny w Piasecznie.

Rozpoczęliśmy od adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Spotkanie z Panem kontynuowaliśmy następnie podczas Eucharystii, której przewodniczył moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie ks. Paweł Witkowski, a koncelebrował i homilię wygłosił moderator diecezjalny Domowego Kościoła AW ks. Andrzej Pawlak.

DWAiD 2013 10 12 6Ks. Andrzej, nawiązując do tematu Dnia Wspólnoty Animatorów i Diakonii „Narodzić się na nowo przez wiarę” i słowa Bożego: «Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je.» (Łk 11, 28), podkreślił, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Potrzeba więc słuchać Słowa, przyjąć Słowo, żyć Słowem. Nasze życie będzie domem zbudowanym na skale, gdy zachowamy słowo Boże w sercu i gdy będzie Ono dla nas światłem w naszym życiu.

Ks. Andrzej wskazał również na wiarę rozumianą jako zawierzenie Bogu, podkreślił konieczność stania się ziarnem gotowym do siewu przez Pana, a więc i na gotowość obumarcia dla siebie, aby wydać plon.

Po Eucharystii nastąpił czas wspólnoto-twórczej kawy i ciastka oraz możliwość zakupienia materiałów formacyjnych w goszczącej na DWAiD Diecezjalnej Diakonii Słowa.

DWAiD 2013 10 12 3Nabrawszy sił witalnych, wysłuchaliśmy konferencji ks. Andrzeja nt. drogi formacji małżeństw w Domowym Kościele Ruchu Światło-Życie. Obrazowy sposób przedstawienia tej tematyki z pewnością pozwoli nam formować się skuteczniej i według potrzeb.

Następnie Monika i Radek Galbarczyk – para diecezjalna DK AW – podzielili się spostrzeżeniami na temat roli pary animatorskiej w kręgu Domowego Kościoła. W związku z tematem roku „Narodzić się na nowo” wskazali na konieczność odpowiedzi na pytanie „Po co zostaliśmy animatorami?”. Odpowiedzi na nie należy szukać w Ewangelii wg Św. Jana, w rozmowie Jezusa z Nikodemem. Ponadto wskazali, że posługa animatorska to z jednej strony uświadomienie sobie swoich braków, a z drugiej – szansa na osobiste nawrócenie (im większa odpowiedzialność, tym bardziej potrzebuję nawrócenia i większa szansa na nawrócenie). U podstaw animowania kręgu przez parę animatorską (a nie parę animatorów) leży animowanie w małżeństwie i rodzinie. Bowiem spotkanie w kręgu podsumowuje pracę formacyjną przez miesiąc w małżeństwie i rodzinie, pracę według zasady: róbmy wszystko, jakby to było zależne od nas i módlmy się, jakby wszystko zależało od Pana Boga.

Spotkanie par rejonowych z parami animatorskimi w rejonach DK AW zakończyło DDWAiD.

Wiele par animatorskich po raz pierwszy pełni tę posługę, wiele po raz kolejny, ale wszystkim nam potrzeba NARODZIĆ SIĘ NA NOWO PRZEZ WIARĘ.

Kasia i Marek Korczyńscy
para rejonowa Rejonu Kabaty

 

 DWAiD 2013 10 12 1 DWAiD 2013 10 12 7 DWAiD 2013 10 12 8

  DWAiD 2013 10 12 11 DWAiD 2013 10 12 9

DWAiD 2013 10 12 2 DWAiD 2013 10 12 5

DWAiD 2013 10 12 4 DWAiD 2013 10 12 14 

DWAiD 2013 10 12 12 DWAiD 2013 10 12 13