RAFA – zapisy

Co to jest RAFA? Rok Aktywnej Formacji Animatora
W roku 2020/21 Szkoła Animatora będzie trwała krócej, ale intensywniej. Ponadto uczestnicy zrealizują jednocześnie formację po III stopniu ONŻ w grupach rejonowych.

Wierzymy, że ta zmiana:

  • wzmocni i zintensyfikuje doświadczenie wspólnoty osób kończących formację podstawową i animatorów diecezji,
  • ułatwi realizację programu w całości i zaplanowanie Wam czasu tak, by było to możliwe,
  • dowartościuje formację po III stopniu i urealni możliwość jej odbycia w grupie, a nie solo lub parze, jak to się często odbywa.

TERMINY ZJAZDÓW: 16-18 października, 20-22 listopada, 8-10 stycznia, 12-14 marca, 7-9 maja.

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (zapisy do 14.09.20): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9ss-jIyLk0qsBB9JwKS4rM-xlXHHN55CnYpDRZuvSw9UOTJPQkdMMU5DTVY1NEZGQUVPUVVOOUlPRi4u